Studiefinanciering 2016

Studiefinanciering 2016

Collegegeld, boeken, kamerhuur, etc. Alles bij elkaar opgeteld kost studeren veel geld. De meeste studenten zijn daarom aangewezen op studiefinanciering. Dat is niet erg want een studie is investeren in jezelf, zo wordt vaak gezegd. Het Nibud adviseert wel om alleen te lenen voor het bedrag dat echt nodig is.

Financiële verplichting
De voorwaarden van een studiefinanciering 2016 bij DUO zijn relatief gunstig. Maar elke lening brengt financiële verplichtingen met zich mee. Het geleende bedrag moet uiteindelijk aan de overheid worden terugbetaald. Dit betekent dat u, na uw afstuderen, vastzit aan een maandelijkse terugbetaling van de studieschuld totdat deze is afbetaald.

Gunstige voorwaarden
Voordelen van studiefinanciering 2016 zijn onder andere de lage rente. Momenteel ligt deze zelfs ruim onder de 1%. Houd er echter rekening mee dat het rentepercentage daardoor alleen maar op kan lopen de komende jaren. Ook de terugbetalingstijd van een studielening is gunstig. Na het beëindigen van de studie heeft u 35 jaar de tijd om uw schuld aan de DUO terug te betalen. Mocht u niet in staat zijn om aan uw maandelijkse verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld door werkloosheid) dan gelden er eveneens coulante voorwaarden en kan (een deel van) de schuld worden kwijtgescholden.

Registratie studiefinanciering 2016
Een studielening die in 2016 bij DUO is afgesloten, wordt niet bij BKR vastgelegd. Bij de aanvraag van een lening of hypotheek moet u uw studielening echter wel opgeven.  De kredietverstrekker vraagt u bij een lening- of hypotheekaanvraag naar uw eventuele studielening. Door deze niet op te geven krijgt u weliswaar een hogere lening, maar geeft u ook onjuiste informatie. Dat kan later problemen geven bijvoorbeeld met de Nationale Hypotheek Garantie.