Studiefinanciering

studenten 

 Studiefinanciering aanvragen?

Een studiefinanciering die u aanvraagt en afsluit bij DUO wordt niet geregistreerd bij BKR. Sluit u een lening af bij de bank om een studie te bekostigen, dan registreert deze de lening wel bij BKR. Waarom dit zo is, leest u hieronder.

Studieschuld
De meeste studenten maken gebruik van de studiefinanciering en mogelijkheden die de overheid hen via DUO biedt. DUO deelt de informatie over afgesloten studieleningen niet met andere kredietverstrekkers. Bij de aanvraag van een lening of hypotheek bij de bank dient u dan ook zélf uw studielening op te geven.

Ander soort lening
Waarom wordt studiefinanciering via DUO niet bij BKR geregistreerd? DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is een uitvoeringinstantie van de overheid. De overheid verplicht de financiële sector wel om alle afgesloten leningen bij BKR te registreren. Maar ziet de studielening als een ander soort lening die niet bij BKR geregistreerd hoeft te worden.  Het is namelijk geen consumptief krediet, maar een investering in uzelf en de toekomst.

Waarom is registratie van belang?
Een hypotheekverstrekker moet de aanvrager van een krediet of hypotheek nu op zijn woord geloven. Heeft hij wel of niet een studiefinanciering bij DUO afgesloten? Het is een illusie te denken dat mensen altijd openheid van zaken geven. Onderzoek toont aan dat 39% (bewust of onbewust) de studieschuld niet heeft opgegeven bij de aanvraag van een hypotheek.

Studieschuld zelf melden
Wanneer u een hypotheek of lening aanvraagt, is het verstandig uw studiefinanciering bij DUO zelf op te geven. De kredietverstrekker zal u hier meestal ook naar vragen. Verzwijgen is onverstandig. Het kan bijvoorbeeld op een later moment tóch uitkomen dat u een studielening heeft afgesloten en u daardoor een te hoge lening of hypotheek heeft gekregen. U kunt dus beter uw adviseur of kredietverstrekker volledig informeren. Zo kan hij u een verantwoord krediet verstrekken en komt u later niet in de financiële problemen.