Registratie verplicht?

Wettelijke verplichting geldverstrekkers
Consumenten worden in het kredietinformatiesysteem bij Stichting BKR opgenomen als zij een lening of krediet afsluiten. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Wet financieel toezicht (Wft). Deze wettelijke verplichting om leningen bij Stichting BKR vast te leggen geldt voor geldverstrekkers. Zij melden uw lening aan in het kredietinformatiesysteem bij Stichting BKR. Zij geven ook eventuele wijzigingen of bijzonderheden omtrent uw lening aan ons door. Welke geldverstrekkers bij Stichting BKR zijn aangesloten kunt u hier nagaan.

Oneens met registratie?
Als consument kunt u zich niet aanmelden bij Stichting BKR. U heeft dus zelf geen meldplicht of iets dergelijks. Alleen geldverstrekkers kunnen consumptieve kredieten en leningen aanmelden in het kredietinformatiesysteem. Consumenten kunnen wel hun eigen gegevens opvragen bij Stichting BKR. U kunt dus altijd nagaan wie u aangemeld heeft en met welke gegevens. Zijn deze gegevens naar uw mening onjuist? Neem dan contact op met uw geldverstrekker om uw gegevens te laten wijzigen. In onze brochure ‘Oneens met uw registratie?’ leest u meer over wat u kunt doen als u meent dat u verkeerd in het kredietinformatiesysteem staat vermeld.