Private lease en Stichting BKR

Registratie bij Stichting BKR
Wanneer u een private lease contract aangaat, wordt dit geregistreerd bij Stichting BKR onder de code OA (Operational Autolease). Private lease bestaat uit twee componenten: een financiële- en een service component (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen). Uitsluitend de financiële component wordt geregistreerd in CKI. Er geldt altijd een vaste afslag van 35% voor servicekosten. Het geregistreerde bedrag bedraagt 65% van de totaalsom. Hier volgt een voorbeeldberekening:

U betaalt gedurende 36 maanden € 300,- per maand voor uw private lease auto. De waarde van het leasecontract bedraagt in totaal € 10.800,-. Van dit bedrag wordt 65%, ofwel € 7020,-, geregistreerd.

Private lease zonder BKR registratie wordt ook aangeboden in de markt. Wij raden u aan alle voorwaarden goed door te nemen. Het kan helpen te checken of uw leasemaatschappij is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Dit keurmerk helpt u bij het maken in uw keuze voor de juiste maatschappij.

Registratie van uw leasecontract bij Stichting BKR hoeft niet nadelig te zijn. Wanneer u uw financiële verplichting elke maand nakomt, worden er geen achterstanden geregistreerd. Toekomstige kredietverstrekkers kunnen hieruit de conclusie trekken dat u prima in staat bent met uw financiële verantwoordelijkheden om te gaan.

Private lease en hypotheek
U gaat een maandelijkse betalingsverplichting aan met uw leasebedrijf. Hier zit u een aantal jaar aan vast. Daarom wordt een percentage van het geregistreerde bedrag meegenomen als maandelijkse verplichting in uw inkomens-lastenberekening bij de aanvraag van een nieuwe lening of hypotheek. Met een inkomens-lastenberekening wordt bepaald welk deel van uw inkomen u maandelijks over heeft om een nieuwe lening of hypotheek te kunnen betalen.