Private lease

Private leaseDe afgelopen twee jaar is het aantal afnemers van private lease verviervoudigd. Steeds meer particulieren kiezen voor een nieuwe auto of occasion onder een private lease contract. Maar wat houdt private lease nu precies in?

Nieuwe auto voor vast maandbedrag
Private lease is een manier om als particulier voor een vast bedrag per maand een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag wordt vooral bepaald aan de hand van de leaseduur en het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Deze manier van autofinanciering maakt het mogelijk om een nieuwe auto te rijden zonder in één keer een groot bedrag te betalen.

Ook als er al betalingsverplichtingen van u bij Stichting BKR geregistreerd staan, kunt u een private lease contract afsluiten. De kredietverstrekker, in dit geval de leasemaatschappij, bekijkt per geval of het verantwoord is om het krediet, in dit geval de autolease, te verstrekken. Met het aangaan van uw private lease contract gaat u een financiële verplichting aan, deze wordt geregistreerd bij Stichting BKR.

Krijg ik door private lease een lagere lening of hypotheek?
Als u een nieuwe lening of hypotheek aanvraagt, dan kijkt de geldverstrekker naar uw financiële verplichtingen. Een deel hiervan (de door u afgesloten leningen) kan hij inzien bij Stichting BKR. Uw private lease contract (OA codering) hoort daarbij. De geldverstrekker bepaalt aan de hand van uw inkomsten en financiële verplichtingen of u de aangevraagde lening krijgt. Heeft u al te veel andere financiële verplichtingen? Dan kan de geldverstrekker u adviseren om deze leningen of verplichtingen te beëindigen. Zo ontstaat mogelijk ruimte voor de nieuw aangevraagde lening of hypotheek.

Hoeveel u (nog) mag lenen bepaalt de geldverstrekker. Hij doet dit op basis van wetten en afspraken met de overheid om verantwoord krediet te verstrekken. Ook zijn er 'leennormen' opgesteld door het Nibud die aangeven hoeveel u mag lenen met uw inkomen.