Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we met u in verband kunnen brengen. Ook wanneer u zzp-er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap heeft, wordt u gezien als persoon en gaat het om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over veel persoonsgegevens, misschien ook wel persoonsgegevens van u. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BKR.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we met u in verband kunnen brengen. Ook wanneer u zzp-er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap heeft, wordt u gezien als persoon en gaat het om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over veel persoonsgegevens, misschien ook wel persoonsgegevens van u. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BKR.

Onze belofte:

  • Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
  • Wij delen uw gegevens alleen met zakelijke klanten die een rechtsgeldige grondslag hebben om uw gegevens in te zien.
  • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

 De bescherming van uw persoonsgegevens is een van onze belangrijkste aandachtsgebieden. We hanteren hiervoor vier basisbeginselen:

Controle: Stichting BKR besteedt veel aandacht aan risicomanagement en technische beveiliging. Wij laten regelmatig externe audits verrichten op privacy en de beveiliging van persoonsgegevens.

Transparantie: Wij zijn transparant en helder over de manier waarop en met welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. We zijn duidelijk over de invulling van de normen die op ons van toepassing zijn.

Beveiliging: Wij beschermen de persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd via een krachtige beveiliging. Deze beveiliging laten we regelmatig controleren en jaarlijks certificeren.

Wettelijk kader: Wij zetten ons maximaal in voor de rechtsbescherming van uw privacy. Alleen die partijen die hiervoor een rechtsgeldige grondslag hebben kunnen bij uw gegevens.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. De privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de producten en diensten die BKR heeft. De privacyverklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Download de volledige privacyverklaring hier