Het belang van Stichting BKR

Waarom bewaren wij uw kredietgegevens?
Om het financiële welzijn van ons land – en individueel van alle inwoners – te beschermen is er een plek nodig waar alle kredieten geregistreerd worden. En dat heeft positieve gevolgen voor ons land.

De voordelen van kredietregistratie
In landen waar kredietregistratie plaatsvindt, is het eenvoudig om een lening af te sluiten. Dit komt doordat kredietregistratie helpt bij het voorkomen van financiële problemen bij de Nederlandse consument. Hierdoor zijn de rentepercentages in Nederland lager.

Schulden zijn niet alleen nadelig voor de betreffende huishoudens. Zo blijkt dat schulden de hele Nederlandse samenleving jaarlijks 11 miljard euro kosten. Een behoorlijk bedrag waaraan ieder Nederlands huishouden meebetaalt. Op lange termijn zal kredietregistratie eraan bijdragen deze kostenpost drastisch te verminderen. 

Welke kredieten registreert Stichting BKR?
Op dit moment registreert Stichting BKR alleen kredieten. 80% van de huidige schulden valt onder niet-kredietschulden. Dat betekent dat schulden zoals een betalingsachterstand bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars niet BKR-geregistreerd worden. Ook een studieschuld en een (positief geregistreerde) hypotheek vallen niet onder een BKR-registratie. Maar om het financiële welzijn van Nederland en haar consument beter te beschermen is het belangrijk om deze andere schulden in de toekomst ook inzichtelijk te maken.

Meer welvaart door kredietregistratie
In landen waar kredietregistratie plaatsvindt kunt u goedkoper en makkelijker geld lenen. Kredietregistratie helpt namelijk voorkomen dat consumenten in de financiële problemen komen. De rentepercentages om te lenen zijn in Nederland hierdoor lager dan in landen waar geen kredietregistratie plaatsvindt. Kredietregistratie bevordert verantwoord lenen en ons financiële welzijn.

Minder maatschappelijke kosten
Schulden zijn natuurlijk vooral vervelend voor de huishoudens die het betreft. Maar daarnaast kosten schulden iedere Nederlander ook veel geld. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat schulden de samenleving jaarlijks 11 miljard euro kosten. Dat komt neer op ongeveer 1.453,- euro per huishouden. Kredietregistratie helpt schulden tegengaan omdat het helpt voorkomen dat consumenten teveel geld lenen. Daarmee bespaart ook u kosten.

Uitbreiding registratie loont
Stichting BKR registreert nu alleen kredieten. Terwijl het bij 80% van de schulden om niet-kredietschulden gaat, zoals een betalingsachterstand bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars. Ook een studieschuld en een (positief geregistreerde) hypotheek worden niet geregistreerd. Meer inzicht betekent minder problemen, daarom wil Stichting BKR ook andere schulden inzichtelijk maken.

Betere bescherming
Uitbreiding van kredietregistratie zorgt ervoor dat kredietverstrekkers een nog betere afweging kunnen maken wanneer zij een aanvraag voor een lening krijgen. Een toetsing bij Stichting BKR is voor kredietverstrekkers een hulpmiddel om verantwoord krediet te verlenen. Daarmee krijgt u, als consument, een passende lening. Bovendien zorgt meer informatie voor een vroegtijdige signalering van mensen die in de problematische schulden dreigen te komen. Schuldhulpverlenende organisaties kunnen hier dan snel hulp bieden. Zo beschermt Stichting BKR de consument en bevorderen we financieel welzijn.