Werknemers met schulden vaker ziek

Life events vaak trigger voor financiële zorgen

Mensen met schulden of financiële problemen kunnen zich minder goed concentreren op hun werk – het verlies aan productiviteit wordt op minimaal 20% geschat –, ze zijn vaker ziek en ze kunnen chantabel zijn. Hoe kun je als werkgever financiële problemen op tijd signaleren – of zelfs vóór zijn? Drie tips van Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching bij het Nibud.

Tip 1      Houd signalen in de gaten
Het signaleren van problemen is essentieel om een werknemer te kunnen ondersteunen. Het duidelijkste signaal is natuurlijk loonbeslag, maar dan is het eigenlijk al te laat. Wat zijn belangrijke vroege signalen?

  •           voorschot of lening vragen
  •           om meer uren vragen
  •           verzoek om vakantiedagen cash uitbetaald te krijgen
  •           ziekteverzuim
  •           concentratieproblemen
  •           geld lenen van collega’s
  •           om hulp vragen bij het oplossen van problemen
  •           fraude of diefstal
  •           onder werktijd bellen met schuldeisers of deurwaarders

Bovendien zijn werknemers met dreigende problemen vaak stressgevoelig. Dit komt doordat mensen met financiële problemen vaak schaarste ervaren. De financiële problemen vragen al zoveel van hen, dat wat normaliter een kleine vraag lijkt, nu al snel te veel wordt. Hierdoor kunnen ze op het werk ook eerder gestrest reageren.

Tip 2      Wees niet bang om in actie te komen
‘Moeten we hier wel mee bezig zijn?’ Dat vragen bedrijven zich vaak af. Dat begrijp ik best, want het is een privéaangelegenheid. Maar werkgevers zijn er wel bij gebaat dat hun werknemers (financieel) gezond en zelfredzaam blijven. Je biedt ondersteuning en wijst je werknemer de juiste weg. En dat levert je veel op.

Anders gezegd: als je niets doet, kan dit tot grote problemen leiden. Als je die vóór kunt zijn, is dat voor alle partijen beter. Je kunt bijvoorbeeld je werknemers wijzen op de site Zelfjeschuldenregelen.nl. Of je schakelt een Nibud-coach in.

Tip 3      Probeer problemen voor te zijn
Life events zijn vaak oorzaak voor het ontstaan van geldproblemen. Geef werknemers daarom op kritieke momenten in hun leven de informatie die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, een echtscheiding, gezinsuitbreiding of het overlijden van een partner. Op die momenten zijn mensen meer ontvankelijk voor informatie. Attendeer werknemers bijvoorbeeld op de gratis tool Persoonlijkbudgetadvies.nl en help ze om weer grip te krijgen op hun veranderende situatie.

Aan de slag? Dit zijn handige links
Probeer als werkgever proactief te zijn. Stuur bijvoorbeeld een flyer mee met het loonstrookje, zet een stappenplan of links naar gemeentelijke organisaties op intranet, neem het mee tijdens het functioneringsgesprek. Het Nibud helpt werkgevers hierbij. Zo hebben we onder andere het succesvolle Startpunt Geldzaken bij PostNL geïntroduceerd.

 

Naar het volgende artikel