NVVK: ‘Even snel scoren past niet bij vroegsignalering’

Financiële problemen moeten uit de taboesfeer worden gehaald

Een schuldencarrière duurt zo’n vijf jaar. Tegen die tijd zijn de problemen te ingewikkeld om op te lossen en heeft de schuldenaar het vertrouwen van veel partijen al verspeeld. Maar voordat het zover is, zijn er al talloze signalen. Door die te pakken, beperken we de economische, maatschappelijke én persoonlijke schade. Dat stelt Joke de Kock, voorzitter van de NVVK.

Vroegsignalering is daarom een van de speerpunten waar NVVK zich voor inzet. De Kock: ‘De signalen zijn heel erg verspreid en dat maakt het lastig om ze te zien. Actie is echter nodig want één op de vijf huishoudens heeft kans op risicovolle schulden, zo blijkt uit Huishoudens in de rode cijfers van december 2015. Die kans wordt een zekerheid als je de signalen niet pakt.’

Dweilen met de kraan open
‘Als we het tempo van de schuldenaar blijven volgen, dan blijven we dweilen met de kraan open. We moeten outreachend werken en niet wachten tot het te laat is. Vaak hoor ik mensen zeggen ‘het komt wel goed’, maar dat is lang niet altijd zo, zeker niet na acht jaar crisis. Het is tijd dat financiële problemen uit de taboesfeer worden gehaald.’

Snel scoren
Wil je vroegsignalering goed insteken, dan is een gedegen aanpak nodig. Met ‘even snel scoren’ ben je er niet. En als je ergens nog een potje hebt ook niet. De Kock: ‘We roepen heel veel in Nederland, we doen onderzoek en hebben allerlei ideeën. Maar vervolgens belanden de meeste ideeën in de kast. In de afgelopen jaren zag ik maar weinig echt succesvolle projecten op het gebied van vroegsignalering.’

Leidraad als praktisch stappenplan
Daarom ontwikkelde de NVVK de Leidraad Vroegsignalering. De leidraad geeft een duidelijk stappenplan voor hoe bedrijven vroegsignalering kunnen aanvliegen. Hij is er voor iedereen die zegt: ik wil schulden helpen voorkomen en ik wil dat goed aanpakken. Dat kunnen gemeente, scholen, woningcorporaties, verzekeraars en andere bedrijven zijn.

Risicogroepen
Met name binnen de lokale overheid ziet De Kock veel signalen en dus kansen voor partijen om met de leidraad te gaan werken. Door de kostendelersnorm hebben sommige huishoudens honderden euro’s minder inkomen per maand. En de afschaffing van de Wajong zorgt dat veel jongeren weg moeten uit hun beschutte werkomgeving. In het begeleidingstraject van deze ex-Wajongers moet er ook aandacht zijn voor de financiële gezondheid.

Behaalde successen
De Kock: ‘Als je schulden hebt, is dat heel heftig. Ik wil voorkomen dat het zover komt: mijn doel is de zelfredzame burger!’ Gelukkig gebruiken steeds meer partijen de leidraad succesvol. Eén van de best practices is het project Fix up your life van gemeente Tilburg, speciaal voor jongeren met schulden. Daarnaast zetten gemeenten de leidraad actief in voor specifieke groepen, zoals mensen die van de WW in de bijstand komen. Zij krijgen te maken met inkomensterugval en moeten anders met hun geld omgaan. Dankzij de leidraad gaan gemeenten nu vaak al vóór de doorval met hen in gesprek.

 

Naar het volgende artikel