Nieuwsbrief mei 2016

Banner Vroegsignalering

 

Onzeker over werk, onzeker over aflossen
Veel Nederlanders vragen zich af of ze financiële verplichtingen uit het verleden in de toekomst nog kunnen aflossen. Met name de onzekerheid over werk is een belangrijke oorzaak. Lees meer

‘Iedereen heeft het recht om geholpen te worden’
Nuon kiest voor actieve rol in vroegsignalering en pleit voor een landelijke vindplaats van schulden. We spraken Anne Korthals Altes en Bram Drewes

NVVK: ‘Even snel scoren past niet bij vroegsignalering’
We moeten outreachend werken en niet wachten tot het te laat is. Joke de Kock over het belang van een gedegen aanpak bij vroegsignalering. Lees het artikel

Werknemers met schulden vaker ziek
Werknemers met schulden of financiële problemen zijn minder productief, zijn vaker ziek en kunnen chantabel zijn. Hoe kun je als werkgever financiële problemen op tijd signaleren – of zelfs vóór zijn? Drie tips van het Nibud

 

Naar het eerste artikel