Nijmegen: uniek convenant met 11 partijen

Gemeente Nijmegen koos voor een nieuwe aanpak van betalingsachterstanden. De belangrijkste aspecten:

  • Snelle actie
  • Betere samenwerking
  • Een helder convenant
  • In gesprek met inwoners
  • Hulp wordt gewaardeerd

 

Wie een huurachterstand heeft, kan vaak ook andere vaste lasten niet betalen. Gemeente Nijmegen koos voor een nieuwe aanpak van inwoners met betalingsachterstanden. BKR helpt hierbij. Een gesprek met Maria Buur, projectleider van de pilot Vroegsignalering.

‘Begin 2015 stelde onze gemeente het Aanvalsplan Armoede en schulden vast. In dit aanvalsplan staat onder meer dat we de samenwerking in de keten van schuldhulpverlening willen versterken en verbeteren. Want als een inwoner de gemeentelijke heffing niet kan betalen, heeft hij vaak ook betalingsproblemen bij de woningcorporatie. Of bij de energieleverancier. Sinds begin vorig jaar zitten we regelmatig met deze verschillende partijen om de tafel. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over een vroegtijdige gezamenlijke aanpak van mensen met betalingsproblemen die nog niet zo groot zijn. Daarbij gaat het vooral om de vaste lasten. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter.’

Convenant
In de werkgroep zaten de Nijmeegse woningcorporaties, het waterbedrijf, een energieleverancier, een paar zorgverzekeraars en Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente. ‘We wilden niet jarenlang praten, maar snel in actie komen. Een convenant leek ons een goed plan. Daarin wilden we vastleggen hoe we gezamenlijke klanten kunnen helpen. We nodigden BKR uit om te vertellen over de manier waarop zij ons hiermee kunnen ondersteunen. En dat resulteerde in de pilot Vroegsignalering waarmee we deze maand van start zijn gegaan. In september tekenden we met tien andere partijen een convenant waarin de gezamenlijke afspraken staan. Het is uniek in Nederland dat we met zoveel partijen een dergelijk convenant hebben afgesloten.’Vroegtijdige aanpak
Wat gaat er gebeuren? ‘Alle partners geven per maand gegevens van hun Nijmeegse klanten met een betalingsachterstand van maximaal 100 dagen door aan de gemeente. Deze gegevens slaat BKR op in een beveiligd systeem. De gemeente selecteert 50 inwoners die een betalingsachterstand hebben bij minimaal drie convenantpartners. Deze inwoners krijgen een gesprek met medewerkers van Bureau Schuldhulpverlening. Samen met de inwoner proberen we zo snel mogelijk de lopende verplichtingen op te pakken. Daarna kijken we wat voor ondersteuning nodig is bij deze mensen. We schakelen bijvoorbeeld het sociaal wijkteam in, in samenspraak met de inwoner. Dit is een andere werkwijze dan we tot nu toe hanteren. We hopen door deze vroegtijdige aanpak ergere schulden te voorkomen.’

Helpende hand
‘We hebben positieve verwachtingen van deze pilot. In Amsterdam zijn er goede ervaringen mee. Veel bewoners zijn blij dat ze al in een vroeg stadium een helpende hand toegestoken krijgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we hiermee geld besparen en dat inwoners eerder uit de financiële problemen zijn. De pilot loopt een jaar. We zijn benieuwd wat het ons gaat opleveren.’ 

 

Naar het volgende artikel