Interview met Marie Louise Voors, Delta Lloyd Foundation

Een coalitie om armoede en schulden uit Nederland te bannen. Wat is key?

  • Samenwerken
  • Communiceren
  • Vroegtijdige interventie
  • De wíl om het beter te doen voor de klant
  • Extra kosten voorkomen



Delta Lloyd Foundation helpt gezinnen die in armoede leven om hun leven weer op de rit te krijgen. Vanuit het programma ‘Van Schulden naar Kansen’ is er veel aandacht voor financiële zelfredzaamheid van mensen. Tegelijkertijd wordt het probleem systematisch aangepakt. Om dat goed te organiseren, is de coalitie opgericht, een samenwerking van bedrijven die zich committeren aan eenzelfde doel: armoede en schulden uit Nederland halen.

Marie-Louise Voors, manager van Delta Lloyd Foundation: ‘Met cursussen en begeleiding bereik je veel, maar daarmee veranderen we het systeem niet. Voor een groot deel is dat het terrein van de overheid, maar je moet ook kijken waar de achterstand ontstaat; dát is het moment waarop je kunt voorkomen dat een achterstand een schuld wordt. Bedrijven moeten anders gaan werken en communiceren met hun klanten. Als iemand te laat is met betalen, moeten bedrijven meteen in actie komen. Nu wordt vaak niet snel genoeg gereageerd en veel bedrijven wachten het incassotraject af. Dat is zonde, zeker omdat schuldenproblematiek zich snel ontwikkelt.’

Nieuwe aanpak noodzakelijk
Volgens Voors is een nieuwe werkwijze met aandacht voor vroegsignalering absoluut noodzakelijk: ‘Je ziet wat de huidige aanpak ons heeft gebracht: de bult aan schuld groeit nog steeds en 70% van de schuldenberg bestaat uit bijkomende kosten. Dan doen we echt met z’n allen iets niet goed. Ik zie de mensen aan de achterkant die al vijf jaar worstelen en zich dan melden bij de schuldhulpverlening. Dat wil ik voorkomen. Dan moet je dus helemaal terug naar daar waar de betalingsachterstand nog maar twee weken oud is. Er zijn nog zoveel interventies mogelijk die in een vroeg stadium helpen.’

Ethisch manifest
Als bewijs dat een klantvriendelijke aanpak wél werkt, noemt Voors de business case van CZ: ‘Met hun klantvriendelijke manier van werken hebben ze een hoger klanttevredenheidscijfer en halen ze meer geld op. Het loont dus om het anders aan te pakken.’ CZ is samen met Delta Lloyd Foundation initiatiefnemer van de coalitie en ondertekende als eerste het ethisch manifest ‘Van schulden naar kansen . Meerdere grote partijen hebben zich aangesloten, zoals Aegon, Nuon, Ziggo en Ymere Maar Voors ziet graag dat nog veel meer bedrijven – en ook kredietverstrekkers – meedoen. Dat zorgt voor meer slagkracht voor de huishoudens die we willen helpen. 

Zaken eerst op orde
Kan iedereen zich aansluiten? Voors: ‘Alleen primaire schuldeisers kunnen coalitiepartner worden. Met elk bedrijf dat wil aansluiten, hebben Manuel van der Hoek, manager Debiteurenbeheer van CZ, en ik eerst een gesprek. Ze hoeven nog niet zover te zijn dat ze alles helemaal op orde hebben, maar de intentie moet er zijn. We gaan voor kwaliteit. We zijn geen keurmerk en oefenen geen controle uit; we zijn een serieuze groep mensen die het beter, anders wil doen voor de klant. Bedrijven die hun zaken echt niet op orde hebben op het terrein van betalingsachterstanden, moeten daar eerst aan gaan werken.’  

Benchmark
Het grootste succes tot nu toe vindt Voors de lancering van het ethisch manifest.  Maar er gaat nog veel meer komen. Er wordt gewerkt aan een benchmark, een instrument waarmee coalitieleden zich kunnen toetsen. Dat geeft inzicht in de vorderingen die de coalitieleden maken. Ook voor potentiële leden is zo’n benchmark interessant: met wie associeer ik mijn bedrijf? Daarnaast maken we een lexicon van verboden woorden: woorden en specifieke juridische termen waar we mee op moeten houden, omdat toch niemand ze begrijpt.  Het lexicon moet ook een praktisch hulpmiddel voor bedrijven zijn om hun brieven begrijpelijk te maken. Voors: ‘Als ik als vrijwilliger administratie orden van mensen met schulden, krijg ik veel brieven te zien die ikzelf niet eens begrijp, en dan ben ik hoogopgeleid en heb ik jarenlange ervaring in een corporate omgeving. Het zou mooi zijn als alle bedrijven dezelfde begrijpelijke taal gebruiken in brieven. Stichting Lezen & Schrijven begeleidt ons hierin.’

Toekomst
De belangrijkste droom voor de coalitie is dat we in 2020 is met elkaar afspraken maken voor één klant. Dat is noodzakelijk, want iemand die probleemschulden heeft, heeft gemiddeld veertien schuldeisers. Als deze schuldeisers samenwerken is dat voor iedereen een goede ontwikkeling. Voors: ‘En zo hebben we nog veel meer wensen. We willen bijvoorbeeld ook de overheid als een van de grote schuldeisers betrekken bij onze doelen. Om dat te kunnen bereiken moeten we echt groot worden. Dan kunnen we nog veel meer impact hebben! Ik roep dus graag kredietverstrekkers die hun verantwoordelijkheid willen nemen op om zich bij ons aan te sluiten.’

 

Lees hier meer over de coalitie van schuldeisers en zie hoe u zich kunt aansluiten.

Lees het Ethisch Manifest.

 

Naar de inhoudsopgave