Het blijkt dat elk gezin en huishouden met problemen óók armoede en schuldenproblematiek kent.

Écht iets veranderen in de aanpak van armoede door:

  • Vrij te denken
  • Integrale aanpak
  • Álle problemen onder ogen te zien
  • Bedrijven erbij te betrekken

 

Haar droom: samen met andere visionaire mensen op een onbewoond eiland – buiten de hectiek van alle dag – twee dagen in alle vrijheid ideeën laten ontstaan over het thema ‘Armoede en Schulden’. Ze heet Jeanet Zonneveld en is eigenaar van Vizionaire : ‘Schulden hebben een enorm groot effect op iedereen, op onze hele maatschappij. Het moet en kan anders. Ik wil een frisse wind laten waaien die echt iets teweeg brengt!’

Zonneveld is adviseur Integrale Aanpak in het Sociale Domein en Zorg. Haar ervaring? Voor het ministerie van BZK was ze tot 2015 landelijk projectleider Integrale Aanpak in de voorbereiding op de drie transities: Jeugdzorg, Participatie en Wmo/AWBZ. Daarvóór werkte ze van 2008 tot 2011 als stedelijk projectleider voor gemeente Amsterdam. Haar focus lag bij Multiprobleemgezinnen. In 2008 nog een redelijk nieuwe term, inmiddels de realiteit waar bijna elke zorg- en dienstverlener mee te maken heeft. Want problemen komen zelden alleen.

Zonneveld: ‘Wil je problemen effectief aanpakken, dan zul je moeten kiezen voor een integrale aanpak. Neem nou een kind waar het niet goed mee gaat. Daar zitten vaak meerdere problemen achter. En al die problemen worden door verschillende partijen opgepakt. De kinderen komen er bekaaid van af. Want een kind heeft weinig aan veel goedbedoelende professionals. Als je echt iets wilt bereiken moet je kijken naar het onderliggend structureel probleem van al die gezinnen en het integraal aanpakken.’


Armoede en schulden altijd aanwezig
Dat is waar Zonneveld zich altijd nog gepassioneerd en met een krachtige visie voor inzet. ‘Het blijkt dat elk gezin en huishouden met problemen óók armoede en schuldenproblematiek kent. Die link is zo duidelijk aanwezig dat je er niet omheen kunt. En het is een hardnekkig probleem dat van generatie op generatie overgaat. In mijn werk probeer ik een manier te vinden om die transgenerationele patronen te doorbreken. Dat is wat mij drijft. Als we tot een doorbraak komen, geven we een volgende generatie meer ontwikkelingskansen. Die doorbraak is ook de verantwoordelijkheid van overheden en het bedrijfsleven. Zij hebben daar ook belang bij want ze bedienen mensen met schulden, hebben mensen met schulden in dienst, verzekeren mensen, zijn schuldeiser, et cetera.’

Oproep voor visionaire mensen met impact
Hoe ze dat voor zich ziet? Zonneveld wil de wind flink laten waaien zodat mensen worden wakker geschud en systemen worden opgeschud. ‘Er waait al een fris briesje en er gebeurt al veel. Maar ik wil meer. Met een paar visionaire mensen met impact die sturend zijn, willen we goed en diepgaand kijken naar het thema Armoede en Schulden. Zodat de frisse wind echt goed gaat waaien en we tot nieuwe richtingen en oplossingen komen.’ Daarom roept ze stakeholders, ketenpartners en gedreven mensen op om eind dit jaar bij elkaar te komen op een tweedaags seminar over armoede en schulden.

Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen
Een positieve ontwikkeling die Zonneveld signaleert, is dat veel partijen zoals banken en verzekeraars zich al meer verantwoordelijk en betrokken opstellen en systemen aan elkaar koppelen om mensen te helpen. Dat moet ook wel, stelt Zonneveld, want schulden op persoonsniveau zijn al vervelend genoeg, maar hebben op maatschappelijk niveau ook enorme gevolgen. Denk aan ziekteverzuim en een minder goede schoolopleiding. Zonneveld: ‘Uiteindelijk gun je iedereen een gezonde ontwikkeling en een gezonde carrière. Daarmee maak je de toekomst voor mensen en voor onze maatschappij beter.’


BKR is enthousiast over de aanpak en passie van Jeanet en ondersteunt haar initiatief van harte.


Meer weten over het seminar Armoede en Schulden?
Neem contact op met Jeanet Zonneveld.
Mobiel: +31 (0)6 83 21 54 78
E-mail: jeanet.zonneveld@vizionaire.nl

 

Naar het volgende artikel