Stakeholders

Veel organisaties zijn direct of indirect bij onze dienstverlening betrokken. Het speelveld strekt zich uit van schuldhulpverlening tot het College Bescherming Persoonsgegevens. En van consumentenorganisaties tot aan thuiswinkelorganisaties. Allen hebben zij belang bij een goed functionerend Stichting BKR en de informatie die wij hen kunnen bieden. Er zijn dan ook veel contacten met deze organisaties, koepelorganisaties en overheden.

Overzicht van stakeholders van BKR

Internationaal

Samenwerking

Voortdurend kijken hoe we van elkaar kunnen leren. Dat is kort gezegd wat ons drijft bij het onderhouden van internationale contacten. De internationale ACCIS-leden werken hard om verzwaring van de schuldenlast te voorkomen, onder meer door consumenten te informeren over de gevaren van teveel lenen. 

 

.

ACCIS

Deze afkorting staat voor Association of Consumer Credit Information Suppliers. In 1990 werd ACCIS in Dublin opgericht. Inmiddels zijn er 46 Europese organisaties uit 28 Europese landen en 6 organisaties van buiten Europa aangesloten. Veel werken we ook samen met onze collega-instelling SCHUFA in Duitsland. Zij zijn een inspiratiebron geweest bij het opzetten van mijnBKR.