Over BKR

Stichting BKR registreert leningen
Bijna iedereen koopt wel eens iets op krediet of leent geld. Bijvoorbeeld om een wasmachine te kopen of een verbouwing te betalen. Maar ook de mogelijkheid om rood te staan, kan meetellen. Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat is een wettelijke plicht.

Kredietverstrekkers gebruiken ons systeem ook als er een nieuwe kredietaanvraag binnenkomt. Door een toetsing te doen, kunnen zij beter inschatten hoe de klant er financieel voor staat. Een toetsing bij Stichting BKR is voor hen een hulpmiddel om verantwoord krediet te kunnen verstrekken. Onder andere op basis van deze informatie besluiten de kredietverstrekkers of zij de aangevraagde lening toekennen of niet. Stichting BKR beslist zelf niet over het vertrekken van kredieten. 

95% van de mensen betaalt op tijd
Als iemand geen betalingsachterstanden heeft, dan werkt een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij Stichting BKR in het voordeel van de consument. De kredietverstrekker ziet dan namelijk dat het betaalgedrag in orde is. Gelukkig is dat het geval bij zo'n 95% van de 11 miljoen mensen in onze database.

Organisatie
Stichting BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. Sinds 1965 streven wij, zonder winstoogmerk, een financieel gezonde wereld na. Onze organisatie bestaat uit ruim 100 mensen die zich binnen hun expertise inzetten voor het financieel welzijn van consumenten.

 

Organogram BKR


Bestuur/directie
P.W. van den Bosch MBA RB - bestuurder/algemeen directeur
drs. B. van Ginderen - directeur ICT 
drs. Q.P. Evers RA - directeur Compliance

De Raad van Commissarissen
prof. dr. S.C.W. Eijffinger - voorzitter
drs. J.W.A. Andriessen RA
mr. M.A. Halverhout
ir. C.W.M. Besselink
drs. E.H. Robles
B.J.E.C. van Nes