Wie is Stichting BKR

Wie is Stichting BKR

Stichting Bureau Krediet Registratie – BKR – is een bekend begrip in Nederland. Wanneer jij als consument op het punt staat om een belangrijke financiële keuze te maken, zijn wij er om kredietverstrekkers te helpen bij het objectief toekennen van een lening. Elke dag zetten ruim 100 medewerkers hun expertise in om het financiële welzijn van alle Nederlanders te beschermen.

Sinds 1965 waken wij voor de Nederlandse consument. Kredietverstrekkers zijn het namelijk wettelijk verplicht om elke lening aan te melden bij Stichting BKR. Via het verstrekken van deze kredietgegevens en toetsingtools die wij aanbieden, krijgen zij een realistisch beeld van hoe de consument er financieel voorstaat. Aan de hand van die gegevens doet de kredietverstrekker een uitspraak over het – wel of niet – verstrekken van een lening.

Bestuursvoorzitter Peter van den Bosch: “Stichting BKR werkt met Society Trusted Data en dat betekent letterlijk: data die je kunt vertrouwen. Wanneer de herkomst van data bekend is, is het mogelijk voor de eigenaar – de consument – om deze in te zien.”

Als iemand geen betalingsachterstanden heeft, dan werkt een registratie in ons Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) juist in het voordeel van de consument. De kredietverstrekker ziet dan namelijk dat het betaalgedrag in orde is en kan daardoor zorgeloos een lening verstrekken. Gelukkig is dat het geval bij zo'n 95% van de 11 miljoen mensen in onze database.

Als stichting zonder winstoogmerk genieten wij een onmisbare maatschappelijke rol. Wij zijn er voor alle Nederlanders, maar kijken ook naar het individu en willen voorkomen dat de Nederlandse consument zich in schulden steekt die hij uiteindelijk niet terug kan betalen. Zo hopen wij een hoop stress te voorkomen. Want voor een gelukkig en zorgeloos leven is financiële stabiliteit van levensbelang.

 
Bestuur
Peter W. van den Bosch MBA RB
drs. Elvira M. Gros-Busse RA

Directie
ir. Bart van Ginderen MBA
drs. Claudia Braaksma
mr. Robert C. Dörr
Ronald A. van der Pol

De Raad van Commissarissen
prof. dr. Sylvester C.W. Eijffinger - voorzitter
drs. Jos W.A. Andriessen RA
mr. Mirjam A. Halverhout
drs. Eric H. Robles
drs. Erik H. Ubels MBA