Veel vragen over betalingsproblemen en lenen in coronatijd: BKR-registratie staat nieuwe lening niet in de weg

Tiel, 22 december 2020 – Een toenemend aantal mensen vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de coronapandemie, voor hun BKR-registratie en de mogelijkheid om een nieuwe lening af te sluiten.
Veel mensen willen weten of ze nog een lening, zoals een hypotheek, kunnen krijgen als ze een betalingsachterstand hebben gehad. Uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR blijkt dat een op de vijf mensen die een betalingsachterstand heeft gehad binnen vier jaar een nieuw consumptief krediet heeft afgesloten. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt daarnaast dat een aanzienlijk deel van de hypotheekaanbieders ook een hypotheek verstrekt aan mensen met een eerdere betalingsachterstand. Een BKR-registratie staat een nieuwe lening dus niet in de weg.

Veel vragen en onzekerheid
Tijdens de coronacrisis krijgt Stichting BKR veelvuldig de vraag wat de gevolgen zijn als iemand zijn baan verliest. Of als het inkomen van een ondernemer aanzienlijk daalt en iemand zijn rekeningen niet meer op tijd kan betalen. Mensen willen weten hoe kredietaanbieders daarmee omgaan en vragen zich af wat er gebeurt als ze hulp vragen. Kunnen ze dan in de toekomst nog wel een hypotheek of consumptief krediet krijgen?

Betalingsachterstand in het verleden hoeft geen probleem te zijn voor nieuwe lening
Uit het CKI van Stichting BKR blijkt dat een betalingsachterstand in het verleden geen probleem hoeft te zijn voor een nieuwe lening, als de achterstand is ingelopen. Tienduizenden mensen kregen weer een nieuwe lening. Een op de tien mensen heeft na een jaar een nieuw consumptief krediet afgesloten. En een op de vijf mensen heeft na vier jaar een nieuw consumptief krediet. Het is wel belangrijk dat er door Stichting BKR een signaal wordt afgegeven als er een betalingsachterstand is geweest. Banken en andere kredietaanbieders gaan bij zo’n signaal samen met hun klant na of er sprake is van structurele of tijdelijke betalingsproblemen en of de inkomenssituatie het toelaat om een nieuwe lening af te sluiten. Op deze manier worden mogelijk problematische schulden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en wordt voorkomen dat problemen verergeren.

Krediet passend bij persoonlijke financiële situatie
Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter Stichting BKR: ‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen toegang hebben tot krediet als hun persoonlijke financiële situatie dit toelaat. Het is wel essentieel dat mensen alleen een lening aangaan die past bij hun portemonnee. Als mensen betalingsproblemen hebben of verwachten, is het van groot belang om tijdig aan de bel trekken bij hun kredietverstrekker. Banken en andere kredietaanbieders zijn dan beter in staat om te helpen, zodat mensen weer financieel gezond worden en blijven. Als betalingsproblemen zijn opgelost, zullen kredietaanbieders beoordelen of en wanneer het weer verantwoord is om een nieuwe lening aan te gaan. Dit zien we ook terug in onze cijfers.’

‘Dit geldt ook voor een hypotheek. Daarbij komt nog dat het ook met een achterstandsregistratie mogelijk is om Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te verkrijgen. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan met een bank of andere kredietaanbieder. Zij kunnen een zorgvuldige afweging maken. Het is ons gezamenlijke doel om te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders een gezonde financiële huishouding hebben. Juist in deze tijd van onzekerheid, door de coronapandemie. Samen met alle betrokken organisaties willen wij zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen zijn met problematische schulden. Nu en in de toekomst.’

Over Stichting BKR
Stichting BKR richt zich op het voorkomen van problematische schuldsituaties, het terugdringen van financiële risico’s bij kredietverlening en op fraudepreventie. Het is de missie van BKR om het financieel welzijn van alle Nederlanders te bevorderen. BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, op basis van society trusted data. Betrouwbaar en altijd herleidbaar naar de bron. Kredietverstrekkers nemen op basis van de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) een verantwoorde kredietbeslissing. Consumenten sluiten op deze manier alleen een krediet af dat past bij hun portemonnee. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.