Gedragscode Kort Zakelijk Krediet beschermt mkb-ondernemers ook tegen zichzelf

Bijna een jaar na de inwerkingtreding is voorzitter Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering tevreden over de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet. Die moet kleine ondernemers meer bescherming bieden in dit segment van de zakelijke kredietmarkt. In mei 2024 kregen de eerste drie kredietverleners het Keurmerk Erkend MKB Financier.

 

Kort-zakelijke kredieten zijn financieringen tot 100.000 euro, met een maximale looptijd van een jaar. “Kleine ondernemers kunnen op korte termijn geld nodig hebben, als tijdelijke overbrugging of omdat ze werkkapitaal nodig hebben”, analyseert Kleverlaan, die wordt gezien als expert op het gebied van crowdfunding en alternatieve (non-bancaire) mkb-financiering. “Omdat dit segment van de zakelijke kredietmarkt nog niet gereguleerd was, waren ondernemers volgens de overheid onvoldoende beschermd. Tegen financiers én tegen zichzelf, want door overcreditering is het mogelijk om in korte tijd veel schulden op te bouwen.”

 

Gedragscode in plaats van wetgeving
De Gedragscode Kort Zakelijk Krediet die op 1 juli 2023 in werking trad, is volgens Kleverlaan een vorm van zelfregulering die wetgeving overbodig maakt. “Althans: als het goed werkt. Afgesproken is dat na één jaar een evaluatie volgt. Mijn inschatting is dat de gedragscode doet wat hij moet doen, namelijk ondernemers beschermen tegen de mogelijke risico’s die kort-zakelijke kredieten met zich mee kunnen brengen.”

 

Kort-zakelijke kredieten gaan gepaard met relatief hoge rentes, maar volgens Kleverlaan is in de gedragscode geen renteplafond opgenomen. “Ondernemersorganisaties die bij het opstellen van de gedragscode betrokken zijn geweest, vonden dat niet nodig. De meeste ondernemers die op korte termijn geld nodig hebben, kunnen heel goed berekenen of ze de rente op de koop toe kunnen nemen. Oftewel, of ze de rente hebben terugverdiend als ze looptijd erop zit en ze het krediet moeten terugbetalen.”

 

Geen ‘kleine lettertjes’ meer
Volgens Kleverlaan stelt de gedragscode vooral paal en perk aan de beruchte ‘kleine lettertjes’: financieringen die onder de gedragscode Kort zakelijk krediet worden verstrekt mogen geen verborgen kosten bevatten, de financier moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen en volledige transparantie bieden richting de ondernemer in de tarifering en bijkomende kosten. “Als uit een audit is gebleken dat een kredietverlener aan alle eisen van de gedragscode voldoet, ontvangt hij het Keurmerk Erkend MKB Financier. Een van de voorwaarden is dat verstrekte kredieten vanaf dat moment worden geregistreerd bij Stichting BKR. Door op die manier overcreditering te voorkomen, worden ondernemers ook tegen zichzelf beschermd.”

 

Dat het aantal aanbieders van kort-zakelijke kredieten de laatste jaren flink is afgenomen, blijkt volgens Kleverlaan uit het aantal kredietverleners dat bijna een jaar na de inwerkingtreding van de gedragscode het Keurmerk Erkend MKB Financier heeft aangevraagd en ontvangen: drie. “Swishfund, BridgeFund en OPR-Bedrijfskrediet, en er zit een vierde kredietverlener aan te komen. Ook die nieuwkomer moet zich aansluiten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waar ondernemers terecht kunnen met klachten. Uitspraken van het Kifid zijn openbaar en bindend.”

 

Nog geen enkele klacht
Sinds de inwerkingtreding van de gedragscode, is er bij het Kifid nog geen enkele klacht ingediend. Kleverlaan: “Dat is een goed teken, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat er geen excessen meer plaatsvinden. Ondanks alle BOVAG-garages kun je met je auto nog steeds naar de niet-gecertificeerde garage om de hoek.”

 

Het belangrijkste, benadrukt de Stichting MKB Financiering-voorzitter, is dat de gedragscode en het Keurmerk Erkend MKB Financier ondernemers nu een veiliger alternatief biedt, in de vorm van een kort-zakelijk-krediet dat wel aan allerlei beschermende eisen voldoet. “Voor zolang het duurt. Op termijn wil ik dat we tot één algemene gedragscode komen voor álle zakelijke kredietverleners, dus bancair en non-bancair.”