Ambitie verkorting registratietermijn geldt alleen voor schuldhulp!

Tiel, 9 juni 2023 - Gisteren heeft minister Schouten de ambitie geuit, na aandringen van de Tweede Kamer en enkele grote steden, om de registratie van schuldhulpverlening terug te brengen naar een half jaar voor mensen die een schuldhulptraject succesvol hebben afgerond.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet financieel toezicht (Wft) verplicht gemeenten om aan Stichting BKR door te geven als schuldhulp wordt gegeven en deze gegevens bij BKR te registreren. Na afloop van schuldhulp is de registratie, net zoals alle bij BKR geregistreerde kredieten, nog vijf jaar zichtbaar. Volgens de Minister blijkt in de praktijk dat mensen met een schuldhulpverleden extra streng worden beoordeeld door kredietaanbieders bij het aanvragen van een krediet ten opzichte van mensen die betalingsachterstanden hebben ingelopen zonder een schuldhulpverleden. Om die reden heeft zij het voornemen geuit om de registratietermijn voor schuldhulp te verkorten naar zes maanden.

Bewaartermijn van 5 jaar voor kredietregistraties en betalingsachterstanden
Informatie over betalingsachterstanden en schuldhulpregelingen maakt het voor kredietverstrekkers en gemeenten mogelijk om invulling te geven aan hun zorgplicht en om hulp te bieden indien nodig. Bovendien zorgt deze informatie ervoor dat risico’s op betaalproblemen worden verkleind, waardoor kredieten betaalbaar en toegankelijk blijven. Alle overige bij BKR geregistreerde kredieten en betalingsachterstanden blijven gewoon nog vijf jaar zichtbaar in het register van BKR.

Breed overleg over invoering moet nog plaatsvinden
In haar voortgangsrapportage geeft de Minister aan dat een breed overleg over de uitvoering en technische uitwerking van deze voorgenomen maatregel nog gepland zal worden met direct betrokkenen waaronder kredietverleners, gemeenten, VNG, NVVK en uiteraard ook BKR.