Artikel

Met Vindplaats van Schulden (VPS) brengt Stichting BKR betalingsachterstanden van consumenten in kaart. Dit zijn achterstanden bij verhuurders, energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Deze organisaties leveren de betalingsachterstanden op één plek aan: in VPS. Via VPS zetten we de melding door naar de desbetreffende gemeente, zodat die bewoners proactief kan benaderen over hun betalingsachterstanden. We werken voortdurend aan verbetering van onze producten, waaronder VPS. Jan van Beek van BKR vertelt er meer over.

-Om bij het begin te beginnen: hoe werkt VPS?
Van Beek: “verhuurders, energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars (vaste lastenpartners) zijn verplicht om de gemeente te informeren over beginnende betalingsachterstanden. Dit maakt het gemeenten mogelijk om voordat de schulden problematisch worden hulp te bieden aan hun inwoners. Het informeren van gemeentenkan via VPS van BKR. De gemeente is in principe verplicht om voor ieder signaal dat ze ontvangt een hulpaanbod te doen aan de consument met een betalingsachterstand. Hoe ze dat doen, staat de gemeenten vrij. In de VPS-applicatie kunnen we gradaties aanbrengen: sommige signalen zijn zwaarder of meer voorspellend dan andere signalen. Bij een huurachterstand van 100 euro kun je aannemen dat het een restbedrag is. Maar een drinkwaterachterstand van 100 euro kan zo maar van een aantal maanden zijn. Een gemeente moet beleid maken op welke signalen ze op welke manier willen acteren.”

-Hoe helpt VPS daarbij?
“We maken onderscheid tussen enkelvoudige achterstanden, dus bij één type crediteur. En meervoudige achterstanden, meerdere achterstanden bij meerdere soorten crediteuren. In dat tweede geval gaat het meestal om structurele problemen. Zoals gezegd moet een gemeente actie ondernemen op deze signalen. Voor een kleine gemeente met relatief weinig signalen is dat niet zo’n probleem, maar bij grotere gemeenten gaat het om honderden signalen per maand. Dat vraagt om een gedifferentieerde aanpak: gemeenten bepalen zelf welke actie ze bij welke achterstand(en) ondernemen. Of ze sturen een brief of mail, gaan op huisbezoek, of wat dan ook.”

-Welke verbeteringen zijn nu aangebracht in VPS om dat proces te vergemakkelijken?
“We hebben zogenoemde werkbakjes gemaakt. Zonder werkbakjes krijg je als het ware een grote vergaarbak aan signalen binnen. Er was al het onderscheid tussen enkelvoudige en meervoudige signalen, dat wordt nu verder gefilterd. Op basis van een afwegingskader kunnen gemeenten op voorhand vaststellen hoe ze bepaalde signalen willen verwerken. In de werkbakjes komen signalen die aan de criteria voldoen: dat werkt sneller en de gemeente kan direct de juiste actie ondernemen. In eerste instantie richten wij die werkbakjes samen met de gemeenten in, maar een gemeente kan die inrichting ook zelf maken. De criteria kunnen namelijk ook wijzigen. Het gebruik van deze werkbakjes maakt het werk voor veel gemeenten een stuk eenvoudiger, het is één keer inrichten en daarna komen de meldingen direct op de juiste plek terecht.”

-Hoe informeer je gemeentemedewerkers over de nieuwe functionaliteiten?
“Dat gebeurt op verschillende manieren. We hebben release notes die we versturen, met de nieuwste aanpassingen. Periodiek organiseren we werkgroepen met vaste lastenpartners en gemeenten. Daarbij gaan we met elkaar in gesprek over onze ontwikkelingen en hun wensen. Dergelijke sessies gaan we ook over de werkbakjes houden. En binnenkort organiseren we een webinar waarin we uitleg geven over de werkbakjes. Zo’n webinar is uiteraard interactief.”

Het webinar wordt gehouden op 31 oktober 2023 om 10.00 uur. Alle gebruikers van VPS krijgen daarvoor eind september een uitnodiging.

 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.