"Artikel"

In de Schulden Monitor van Stichting BKR wordt onder meer gekeken naar het leengedrag van verschillende leeftijdsgroepen. Elke groep heeft te maken met eigen uitdagingen op dit gebied. Jongeren worstelen bijvoorbeeld regelmatig met een studieschuld, ouderen met een restschuld op de hypotheek na verkoop van een woning. In dit artikel nemen we een aantal aspecten onder de loep.

Aan het eind van 2021 registreerde Stichting BKR 8 miljoen Nederlanders met enig krediet. Van hen was 3,9% (iets meer dan 315.000 personen) tussen de 18 en 24 jaar. Een veel grotere groep vormden de ouderen van 70 jaar of ouder: afgerond 16,3%. Of in absolute getallen: ruim 1,3 miljoen mensen. Als het gaat om betalingsproblemen liggen die cijfers echter wel anders. Bijna 38.000 jongeren tussen de 18 en 24 jaar hadden te maken met betalingsproblemen, zo’n 6,8%. De 70-plussers kennen minder problemen. In deze groep gaat het om 23.700 mensen, bijna 4,3% van het totaal. Als het gaat om geregistreerde schuldhulp zijn de percentages van beide groepen niet heel hoog. Voor de groep van 18 tot 24 jaar gaat het om 1.882 personen, 4,1%. Bij de ouderen van 70 jaar en ouder gaat het om ruim 1.000 mensen, 2,24%.

Nuance
Hoewel de verschillen niet enorm groot lijken, is het toch belangrijk om in deze cijfers een nuance aan te brengen. Immers, voor de groep van 18 tot 24 jaar geldt dat ze feitelijk aan het begin staan van hun (financiële carrière). Sterker nog, vanaf hun 18de verjaardag zijn jongeren van de ene op de andere dag financieel verantwoordelijk. Dat betekent dat ze rood kunnen staan bij de bank. Of achteraf kunnen betalen en met de trend van een groeiend aanbod van lease- en abonnementsproducten is die verleiding groot. Daarnaast hebben ze meestal maar een kleine of geen financiële buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. Zo kunnen veel kleine achterstanden ontstaan, die samen toch behoorlijk op het huishoudboekje drukken. Bovendien hebben veel jongeren te maken met een studieschuld, die evenwel niet bij Stichting BKR wordt geregistreerd. Ondanks deze punten is het percentage jongeren tot 24 jaar met betalingsproblemen ten opzichte van 2020 enigszins gestabiliseerd. Toch blijft het gezien de financiële kwetsbaarheid van deze groep zaak om de cijfers goed te blijven volgen.

Hypotheek
Het lijkt logisch dat de groep ouderen vanaf 70 jaar meer problemen heeft met de aflossing van de hypotheek, ten opzichte van jongeren. Jongeren tot 24 jaar zijn meestal starters op de huizenmarkt, of zelfs dat nog niet. Dit wordt inderdaad bevestigd in de data. Eind 2021 hadden ruim 32.000 Nederlanders een achterstand van drie maanden of meer op hun hypotheek. Slechts 63 van hen vielen in de groep 18 tot 24 jaar. Maar ook de groep ouderen vanaf 70 jaar is niet groot ten opzichte van het totaal: 1.490 personen. Waar de jongeren aan de start staan, hebben veel 70-plussers de aflossing van de hypotheek vaak al rond.

Resumé
Ouderen sluiten vaker een krediet af ten opzichte van jongeren, maar lossen die ook beter af en komen minder vaak in de problemen.

 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.