Artikel

Je kunt vanaf nu je kredietgegevens weer online bij ons opvragen. We zijn klaar met de werkzaamheden aan het nieuwe kredietinformatiesysteem. Ook hebben we je persoonlijke kredietoverzicht verbeterd. We begrijpen dat het vervelend was dat je de afgelopen dagen geen online inzage kreeg in de gegevens die we van je hebben. Bedankt voor je geduld.