"Artikel"

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart stond open voor een groot interview in de komende editie van Inzichtelijk Magazine. In dit gesprek gaat hij in op de hypotheeknormen, zoals die onlangs werden geadviseerd aan de overheid. En op andere aspecten van de financiële handel en wandel van Nederlanders. We kijken even vooruit.

De woningmarkt staat onder druk. Met name starters hebben veel moeite om een woning te vinden c.q. te financieren. Dat is niet vreemd, want dit is de groep die te maken heeft met studieschulden, weinig startkapitaal en een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door éénjarige contracten. Genoeg reden voor sommige partijen op de woningmarkt om te pleiten voor verruiming van de financieringsnormen. In het interview dat Nibud-directeur Arjan Vliegenthart aan Inzichtelijk Magazine gaf, geeft hij aan niets in die verruiming te zien. “Het aandeel mensen met een achterstand op de hypotheek is minder dan 1%, zelfs in deze coronatijd. Dat blijkt uit de Schulden Monitor van BKR: 30.000 achterstanden op 3,7 miljoen huishoudens met een eigen woning. Op dit moment gaan mensen financieel ver om een huis te kunnen kopen. Juist daarom is bescherming nodig en waardevol. De hypotheeknormen zorgen voor bescherming tegen overkreditering.”

Juiste norm
Dat het percentage Nederlanders met een achterstand op het aflossen van een hypotheek klein is, is voor Vliegenthart voldoende bewijs dat Nibud de juiste parameters hanteert om de hypotheeknorm vast te stellen. De norm wordt vastgesteld op basis van uitgavencijfers en wordt ieder jaar iets aangepast, afhankelijk van trends en ontwikkelingen. “Tegelijkertijd proberen we geen gekke sprongen te maken. De markt is er niet bij gebaat als je het ene jaar tonnen kunt lenen en het jaar daarop niet.” Ondanks corona zijn de cijfers over betalingsachterstanden op de hypotheek het afgelopen jaar constant gebleven. Mede door de steunmaatregelen van het kabinet is een hausse aan betalingsproblematiek uitgebleven en is er door geannuleerde vakanties en restaurantbezoek zelfs meer gespaard en afgelost. Toch is er een keerzijde.

Verborgen schulden
Vliegenthart vermoedt ook veel verborgen schulden. “Dat is de bijsluiter bij het goede nieuws. Veel incassobureaus en incasseerders hebben consumenten wat ruimte gegeven. Dat is begrijpelijk, maar die incasso’s liggen vroeg of laat wel weer op de mat.” Andersom geldt weer dat  het taboe op het hebben van schulden minder is geworden. “Veel meer mensen begrijpen dat het lang niet altijd een kwestie van ‘eigen schuld dikke bult’ is. Het stemt mij positief dat mede daardoor allerlei regelingen makkelijker tot stand komen. Hopelijk kunnen we daarmee de vloedgolf, die vroeg of laat komt, wat beter opvangen.”

Beleggen in crypto’s
Starters op de woningmarkt die in de benarde positie zitten, zoeken naar alternatieven om toch aan de nodige financiën te komen. Met de huidige rentestand heeft sparen weinig zin, zij zoeken hun heil in beleggingen. “Zo’n 42% van de jongeren belegt, en vaak in cryptocurrency. Zo hopen ze een startkapitaaltje te verdienen om zich bijvoorbeeld op de woningmarkt te begeven. Je kunt het begrijpen, maar daarmee is het niet per se slim. Die markt is enorm volatiel.” En dat bleek onlangs toen de Chinese overheid besloot in te grijpen: De waarde van de Bitcoin en andere cryptocurrency’s daalde enorm. Toch ziet ook Vliegenthart dat er ‘iets’ moet gebeuren op de woningmarkt, maar hij constateert dat dat een politiek vraagstuk is, dat vraagt om een maatschappelijk debat.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.