"Persbericht"

Naast de langdurige samenwerking met NIBUD sluit Stichting BKR zich nu ook aan bij de Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken. De missie van Wijzer in geldzaken sluit naadloos aan op de missie van Stichting BKR. Beiden willen het financieel welzijn in Nederland bevorderen. Stichting BKR maakt zich hard voor een financieel gezond Nederland, door het voorkomen van problematische schulden, door te ondersteunen bij fraudepreventie en door het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening.

Schuldproblemen voorkomen
Bestuursvoorzitter Peter van den Bosch: “Het is onze missie om te voorkomen dat Nederlanders door schulden in de problemen komen. Kredietregistratie is een onmisbaar onderdeel als het gaat om preventie van schuldenproblematiek. Zonder die data ontbreekt inzicht en is het slecht te beoordelen of iemand door een krediet in de problemen kan komen. Daarnaast helpt onze stichting gemeenten om op tijd hulp te kunnen bieden aan inwoners. Zo worden grotere schuldproblemen voorkomen”.

Kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met geld
Stichting BKR neemt een actieve rol tijdens de Week van het geld. Tijdens deze week geven de medewerkers van Stichting BKR gastlessen aan kinderen op de basisschool, met het lesmateriaal van Wijzer in geldzaken. Door kinderen op jonge leeftijd te leren omgaan met geld, leggen zij een basis om op volwassen leeftijd goede beslissingen te nemen over hun geldzaken. De Week van het geld vindt plaats van 23 tot en met 27 maart en wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd. Sinds 2010 is het doel van deze nationale projectweek om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld. Thuis en in de klas. Ook dit jaar verzorgen medewerkers van onder meer banken, verzekeraars en gemeenten weer ruim 5.500 gastlessen en workshops op scholen door het hele land. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl

Over de Week van het geld
De Week van het geld is een initiatief van platform Wijzer in geldzaken. Het platform zet zich met haar samenwerkingspartners op landelijk, regionaal en lokaal niveau in voor het bevorderen van de financiële fitheid van Nederlanders. Wijzer in geldzaken streeft naar structurele integratie van financiële competenties in het onderwijscurriculum. Door kinderen en jongeren financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. Jong geleerd is oud gedaan.

https://www.weekvanhetgeld.nl/deelnemende-partijen/stichting-bkr/

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.