"Artikel"

Stichting BKR is positief over het voornemen van de minister van Financiën om extra waarborgen te creëren voor kredietregistratie. De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij het grote belang van kredietregistratie onderschrijft en dit verder in wetgeving wil verankeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een advies aan de minister uitgebracht, waarin wordt aangegeven op welke punten wetgeving kan bijdragen om de huidige praktijk met meer waarborgen te omkleden.

Een robuuste omgeving door wet- en regelgeving een logische stap
Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter Stichting BKR: ‘Stichting BKR is als beheerder van het ‘stelsel van kredietregistratie’ positief over het voornemen van de minister tot versterking van de functie van kredietregistratie. Wij hebben daarover in het afgelopen jaar onder meer gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij is onder andere aan de orde gekomen in hoeverre het wenselijk is om kredietregistratie te voorzien van extra wettelijke waarborgen. De essentiële rol van het stelsel van kredietregistratie in de financiële infrastructuur, in combinatie met de gevoeligheid van de gegevens die worden verwerkt, maken het creëren van een robuuste omgeving door middel van wet- en regelgeving een logische stap.

Veilig, volledig en betrouwbaar stelsel van kredietregistratie
Al ruim 50 jaar is het stelsel van kredietregistratie, zoals dat omschreven is in de Wet op het financieel toezicht (Wft), bij Stichting BKR ondergebracht. Het is juist in de huidige datagedreven samenleving belangrijk dat een veilig, volledig en betrouwbaar stelsel van kredietregistratie ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Met wettelijke inkadering van kredietregistratie ontstaan hiervoor extra waarborgen. Informatie-uitwisseling over kredieten via kredietregistratie leidt tot het verminderen van informatie-asymmetrie tussen kredietverstrekkers en de consument, en tussen kredietverstrekkers onderling. De consument, kredietverstrekkers en de maatschappij als geheel zijn hierbij gebaat.

Kredietstelsel in belang van consument, kredietverstrekkers en de maatschappij
Consumenten krijgen eenvoudiger toegang tot krediet én worden beschermd tegen overkreditering, omdat kredietverstrekkers eenduidige, objectieve informatie ontvangen over kredietverplichtingen. Kredietverstrekkers nemen hierdoor betere kredietbeslissingen en voldoen beter aan hun zorgplicht. Iedereen is gebaat bij verantwoorde kredietverlening en het voorkomen van problematische schulden.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.