"Artikel"

De veranderingen op het gebied van consumptief krediet gaan hard. Om consumenten te behoeden voor overkreditering gebruiken banken het register van BKR. “Wij verstrekken graag een lening, maar doen dat alleen als het verantwoord is. BKR is voor ons een belangrijk hulpmiddel om te beoordelen of we een krediet wel of niet moeten verstrekken”, vertellen Marcel van Vark (product owner Collections) en Hein Schrandt (business-expert) van ABN AMRO.

CONSUMENTEN MOETEN EERLIJK ZIJN EN NIET TIJDELIJK ‘EVEN’ EEN CREDITCARD OPZEGGEN

Van Vark: “Bij iedere aanvraag van kredietfaciliteiten doen wij een toetsing bij BKR. Mede op basis van die toetsing, informatie van de klant zelf en intern beschikbare informatie beoordelen wij of we een krediet wel of niet kunnen verstrekken. Een BKR-registratie is dus één onderdeel van onze beoordeling. Onze beoordeling is niet gebaseerd op een momentopname. We werken met risicomodellen, waarbij we kijken naar wat een klant gisteren deed en morgen waarschijnlijk gaat doen. We doen dit zodat we onze klanten en onszelf kunnen beschermen.

Schrandt: “Het is ook niet zo makkelijk om een krediet tijdelijk te stoppen en daarna weer aan te vragen. Het nieuwe krediet wordt namelijk bij de aanvraag van het ‘oude’ krediet weer meegenomen in de beoordeling.

CONSUMPTIEF KREDIET HEEFT VLUCHT GENOMEN

Van Vark: “Dat klopt, maar je ziet tegelijkertijd dat banken hier snel en praktisch op hebben ingespeeld. Er zijn aanpassingen gemaakt in het beleid en de producten en het is nu minder makkelijk om geld te lenen. Wij hadden voorheen bijvoorbeeld de mogelijkheid om onbeperkt op te nemen en te storten binnen een doorlopend krediet. Nu is dat aangepast en heeft de klant deze mogelijkheid nog maximaal 2 jaar. Na deze periode van 2 jaar wordt het krediet in vaste termijnen terugbetaald . In de markt zie je nu ook een verschuiving naar huurverstrekkingen, zoals private lease. Dit is nu ook opgenomen in het BKR-register. Daarnaast zullen zakelijke kredieten en verhuur van onroerend goed ook worden toegevoegd. Het kan altijd sneller, maar ik denk dat we met het BKR-register het gedrag van de consument goed volgen.”

MEER REGISTREREN

Schrandt: “Een toenemend risico is studieschulden bij jongeren. Momenteel zijn deze schulden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) niet zichtbaar in het register van BKR, waardoor niet duidelijk is hoe groot deze schulden zijn. Zeker omdat mensen deze schuld vaak verzwijgen. Als je goed wilt beschermen, moet je ook die gegevens weten. Daarom zou het goed zijn als de schulden bij DUO worden toegevoegd aan het register.

BESCHERMEN SCHULDEISER OF SCHULDENAAR

Van Vark: “Ik zie niet direct de ontwikkeling dat de positie van de schuldeiser wettelijk ondersteund wordt. Er ontstaan juist steeds meer initiatieven die opkomen voor de belangen van de consument. ABN AMRO heeft in november van vorig jaar haar herziene strategie gepresenteerd en haar purpose Banking for better, for generations to come geïntroduceerd. Mooi voorbeeld in dat kader is dat we ons richten op vroeg-signalering, waarbij we het onderwerp van schulden uit de schaamtehoek halen. We werken aan herstelprogramma’s om oude producten op te ruimen en hebben bijna 100 adviseurs getraind in financial coaching. Dat wordt enorm gewaardeerd en werpt zijn vruchten af. Ik denk juist dat de marktwerking het hier heel goed doet.”

IN BELANG VAN CONSUMENT

Schrandt: “Het blad Inzichtelijk is een goed initiatief. Zo ontstaat er meer begrip voor het werk van BKR. Dan valt het kwartje: ze doen het ook voor mij.”

Van Vark: “Het blad past bij BKR. De organisatie heeft zich positief ontwikkeld. Zeker naar ons als deelnemer. Wij zien het BKR als partner. We werken samen in het belang van de bescherming van de consument. Ook het feit dat alles nu digitaal en gratis kan, is heel belangrijk voor ons als deelnemer.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.