"Persbericht"

Het is een misverstand dat consumenten met een negatieve kredietregistratie, gedurende de periode dat zij geregistreerd staan, geen kredieten kunnen afsluiten. Uit het kredietregister van BKR blijkt dat kredietverstrekkers in de eerste vijf maanden van 2018 gemiddeld 5808 keer per maand een krediet hebben verstrekt aan consumenten met een actuele betalingsachterstand van meer dan drie maanden of een herstelde betalingsachterstand.

“Uit het kredietregister blijkt dat ook consumenten met een negatieve registratie in aanmerking komen voor een financiering. Bijvoorbeeld voor de financiering van een telefoon, creditcard, of een consumptief krediet. Het statement dat consumenten in zo’n geval geen krediet kunnen krijgen behoeft dus enige nuance. De keren dat er geen krediet wordt verstrekt, leert ons dat er dan vaak echt sprake is van schuldenproblematiek. Dit geeft aan dat de kredietverstrekkers in staat zijn onderscheid te maken tussen consumenten met tijdelijke en langdurige betalingsproblemen”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR.

Verleend krediet 2018

Januari/mei

januari

februari

maart

april

mei

Kredieten verstrekt bij geregistreerde kredietnemers in deze periode *

574.255

121.419

108.503

115.700

108.488

120.145

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten verstrekt aan kredietnemers met een negatieve registratie

29.040

6.290

5.534

5.665

5.749

5.802

*BKR weet alleen hoeveel aanvragen kredietverstrekkers hebben geaccepteerd.

Al eerder bleek uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis** dat de meeste hypotheekverstrekkers in hun voorwaarden al op voorhand aangeven dat zij krediet kunnen verstrekken, ondanks betalingsproblemen in het verleden. Ook geven de voorwaarden die gelden bij het verkrijgen van een hypotheekgarantie (NHG) aan dat een ontstane achterstand in het verleden geen belemmering vooraf is. Het kredietregister van BKR geeft geen inzicht in hoeveel mensen met een negatieve registratie ook daadwerkelijk een kredietaanvraag bij een kredietverstrekker hebben gedaan.

Met de publicatie van deze cijfers maakt BKR een start met het regelmatig publiceren van cijfers uit het stelsel van kredietregistratie. “Partijen hebben ons erop gewezen dat we hier een stap kunnen maken. Die handschoen pakken we op”, aldus Van den Bosch.

**https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/actueel/hypotheek-met-bkr-notering.pdf?sfvrsn=0

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.