Stand van zaken pragmatische werkwijze bij beoordeling van individuele wijzigingsverzoeken van registraties in het CKI

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met uw gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In dit artikel kunt u lezen welke stappen u kunt ondernemen en hoe Stichting BKR in samenwerking met de kredietverstrekkers het beoordelingsproces aan het verbeteren is.

Hoe wordt een onterechte registratie gemeld en verholpen?
Als u van mening bent dat uw registratie in het CKI niet correct of onterecht is, kunt u zich tot de klantenservice van uw kredietverstrekker wenden. Uw kredietverstrekker heeft de kredietovereenkomst bij Stichting BKR geregistreerd en kan er voor zorgen dat deze gegevens worden gewijzigd. Komt u er met hen niet uit dan verwijzen we u naar de onafhankelijke Geschillencommissie. Meer informatie kunt u vinden in onze uitgebreide brochure of in de video met uitleg over het verwijderen van onterechte registraties.

Als uw BKR-registratie onterecht of feitelijk onjuist is, past de kredietverstrekker de registratie aan in het register van Stichting BKR.

Beoordeling door de kredietverstrekker
In het geval van uitzonderlijke omstandigheden kan een terechte registratie toch in aanmerking komen om (gedeeltelijk) te worden verwijderd. De kredietverstrekker maakt dan aan de hand van beschikbare gegevens in verband met de bijzondere individuele omstandigheden van de betrokken consument een belangenafweging of de registratie wel proportioneel is. Bij een belangenafweging dient het individueel belang van de consument te worden afgewogen tegen het belang van de kredietverstrekker en de samenleving, die immers zoveel mogelijk overkreditering en problematische schulden wil vermijden en verhelpen (het algemeen belang).

Kader voor aanpassing registraties
Het kader om dergelijke verzoeken te beoordelen wordt nu verder uitgewerkt en geïmplementeerd door Stichting BKR en de kredietverstrekkers. Concreet betekent dit dat een verzoek van de consument sneller en eenduidiger door kredietverstrekkers kan worden beoordeeld. Ook wordt misbruik, het onterecht schrappen van registraties, verder ingeperkt. Ook dit is in het belang van de consument om overkreditering te voorkomen.

Eind januari zullen wij met verdere informatie op de website komen, waaronder een geactualiseerde brochure omtrent de aanpassing registratie voor consumenten.