Handreiking belangenafweging

De 'Handreiking Belangenafweging' is een hulpmiddel voor organisaties die zijn aangesloten bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR. Met behulp van deze handreiking kunnen verzoeken van consumenten tot (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens op een eenduidige wijze door kredietverleners worden beoordeeld.

De handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de brancheorganisaties van alle deelnemende kredietverstrekkers van Stichting BKR, na zorgvuldige bestudering van jurisprudentie rondom BKR-registraties.