Als je een studielening afsluit, krijg je die via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). DUO is een overheidsorgaan dat de informatie over deze studiefinanciering niet deelt met Stichting BKR. Dit is een beslissing van de overheid, omdat ze een studielening als een andersoortige lening ziet dan een zogeheten ‘consumptief krediet’. Simpel gezegd, jouw studieschuld bij DUO staat niet bij ons geregistreerd.

Maar … wat als ik straks een hypotheek wil aanvragen?

Het gerucht gaat dat je met een studieschuld geen hypotheek kunt krijgen. Dat klopt niet. Maar een studielening heeft wel invloed op jouw hypotheekaanvraag. Het toekennen van een hypotheek hangt van verschillende factoren af. Je inkomen bijvoorbeeld. En je vaste lasten. De maandelijkse aflossing van een studieschuld hoort daar ook bij. Maar kredietverleners kunnen deze gegevens zelf niet opvragen bij DUO. Voor een eerlijk beeld van jouw situatie lever je deze informatie daarom zelf aan bij de kredietverlener. Dit is wettelijk verplicht. Na een zogeheten ‘inkomens-lasten-toets’ beoordeelt de kredietverstrekker op basis van jouw specifieke situatie welke hypotheek voor jou verantwoord is. Heb je jouw studieschuld niet doorgegeven? Allereerst loop je dan het risico dat de verstrekte lening hoger is dan je kunt betalen, waardoor je in betalingsproblemen kunt komen. Daarnaast pleeg je fraude als je je studieschuld verzwijgt. Hierdoor kun je problemen krijgen bij het openen van een nieuwe bankrekening, het afsluiten van een nieuwe lening of als je een aankoop op afbetaling wilt doen. En het recht om gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vervalt.

Hoe zwaar weegt mijn studieschuld bij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag?

De overheid heeft samen met de kredietverstrekkers afspraken gemaakt over de manier waarop studieschulden worden meegenomen bij het aangaan van nieuwe leningen. In het kort komt het erop neer dat een studieschuld minder belastend is voor je hypotheekaanvraag dan een krediet voor een ander consumptief doel, bijvoorbeeld een auto of een boot.

Waar vind ik meer informatie over mijn studieschuld?

Specifiekere en persoonlijke informatie over studiefinanciering, studieschuld en de invloed op je hypotheek, vind je op de website van DUO. Of lees de heldere uitleg van NOSop3 en bekijk de video.