Mijn registratie bij BKR verwijderen

Er staan gegevens van u vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem. U bent het hier niet mee eens en wilt uw registratie bij Stichting BKR verwijderen. Lees hieronder meer over de mogelijkheden om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen.

Bent u van mening dat de gegevens die u hebt ingezien onjuist zijn? Dan kunt u een verzoek tot correctie indienen bij de geldverstrekker die u heeft geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Uw gegevens dienen te worden gewijzigd als deze inderdaad onjuist zijn. BKR kan uw gegevens alleen wijzigen in opdracht van de geldverstrekker die uw gegevens heeft vastgelegd.

Komt u er met de organisatie die u geregistreerd heeft niet uit, dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie. Komt de Geschillencommissie tot een uitspraak dan is deze bindend. Dit betekent dat de geldverstrekker, Stichting BKR en u zich moeten neerleggen bij de uitspraak. Lees meer over de te nemen stappen en de Geschillencommissie in onze brochure ‘Oneens met uw registratie’.

Op internet zijn nogal wat partijen actief die aanbieden uw registratie in het CKI te verwijderen. Onder de verleidelijke noemer BKR verwijderen bieden zij u hiertoe - tegen betaling – bijvoorbeeld een handleiding aan. Ook zijn er partijen die u juridische ondersteuning aanbieden. Wees echter voorzichtig met dergelijke aanbiedingen. Het kost u vaak veel geld en het resultaat is zeker niet altijd verwijdering van uw registratie. Als u van mening bent dat u een onterechte registratie in het CKI bij Stichting BKR heeft, dan vindt u op deze website alle informatie om deze, zo mogelijk, te laten corrigeren.

Uw registratie bij Stichting BKR verwijderen kunt u het beste aanvliegen via de zorgvuldige procedures van Stichting BKR zelf. Kortgezegd betekent dit eerst uw gegevens opvragen, vervolgens met uw geldverstrekker contact opnemen. Komt u er met uw geldverstrekker niet uit? Zet de stap naar de Geschillencommissie. Volg het onderstaande stappenschema om de juiste weg te kiezen.

Stappenplan oneens met mijn registratie

Meer weten? Bekijk hier de veelgestelde vragen over dit onderwerp.