Meer weten over BKR coderingen?

Wanneer u een krediet of lening afsluit, meldt uw kredietverstrekker dit in het Centraal Krediet Registratiesysteem bij BKR. Na de beëindiging van uw krediet blijven uw kredietgegevens nog 5 jaar bewaard en zichtbaar. Dit geldt ook voor eventuele BKR coderingen. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Het kan voorkomen dat er op uw kredietoverzicht achter een lening of hypotheek een melding of code staat. Deze is daar geplaatst door uw kredietverstrekker of bank waar u de lening heeft afgesloten. Dergelijke zogenoemde BKR coderingen kunnen aangeven dat u een bijvoorbeeld een betalingsachterstand heeft of dat er andere bijzonderheden zijn.

Er zijn 7 verschillende BKR coderingen:

1. Achterstandsmelding (A-code)

2. Herstelmelding (H-code)

3. Code 1 t/m code 5