Kredietinformatie per 1 december

Leent u geld, heeft u een krediet? Dan moeten kredietverstrekkers dit vastleggen. Dat is de wet. Dit doen zij in een systeem dat Stichting BKR beheert. Dit zijn positieve registraties. Betaalt u altijd op tijd, dan blijft uw registratie positief.

Voordat u zaken doet toetst uw kredietverstrekker u eerst. Ook dit moet. Zo kan hij zien welke leningen u al heeft afgesloten. En of u deze terugbetaalt. Dat helpt bij de beslissing om zaken met u te doen.

Anders kan iedereen onbeperkt leningen afsluiten. Met het gevaar dat mensen teveel lenen en dit niet meer kunnen terugbetalen. Kredietverstrekkers zouden het uitlenen van geld dan veel duurder maken. Kredietregistratie helpt dit voorkomen. Het is een vorm van preventie of, zo u wilt, bescherming van u als consument.

Per 1 december 2016 wijzigt de kredietinformatie

   

Sinds 1 december 2016 delen alle deelnemers aan het kredietstelsel meer kredietinformatie: Alle kredieten van meer dan €250 én die u langer dan 1 maand gebruikt, worden geregistreerd. Deze worden getoond als de kredietverstrekker u toetst en als u zelf inzage doet.

Waarom?
Kredieten van meer dan € 250,- met een looptijd langer dan 1 maand vallen ook onder de Wet financieel toezicht (Wft). Met de aanpassing van 1 december sluit het kredietstelsel weer aan bij de actuele wet- & regelgeving.

Daarnaast biedt het naar beneden bijstellen van de registratiegrenzen eerder inzicht in het stapelen van (kleine) schulden waardoor mensen met schuldproblemen sneller geholpen kunnen worden. 

Bekijk hier de infographic

Een nadere toelichting op de wijzigingen vindt u ook op onze perskamer.