Ik wil mijn BKR registratie verwijderen

U heeft ooit een krediet of lening afgesloten en er staan gegevens van u vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met deze vermelding. Het liefste wilt u deze BKR registratie verwijderen. Uiteraard kan dit niet zomaar. Toch zijn er verschillende actie die u zou kunnen ondernemen om hier iets aan deze BKR registratie te doen.

We gaan er vanuit dat u uw gegevens bij BKR heeft opgevraagd en heeft ingezien. U vindt dat er iets niet klopt. In dat geval kunt u zich wenden tot uw kredietverstrekker. Hier kunt u een verzoek tot correctie indienen. Is er iets misgegaan en zijn uw gegevens inderdaad verkeerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem opgenomen, dan dient de kredietverstrekker dit voor u aan te passen.

Komt u er niet uit met uw kredietverstrekker? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie. Dit zijn onafhankelijke rechters van de Amsterdamse rechtbank die een bindende uitspraak doen waar iedereen zich aan moet houden. Dat wil zeggen de geldverstrekker, Stichting BKR en u moeten zich neerleggen bij deze uitspraak. Meer over de Geschillencommissie leest u in onze brochure ‘Oneens met uw registratie’.

Tot nu hebben we het vooral gehad over het corrigeren van onjuiste gegevens. Maar u wilt uw BKR registratie verwijderen? Daarvoor kunt u eigenlijk dezelfde route volgen. Leest u hiervoor het stappenplan in de hierboven genoemde brochure.

Vooral via internet zijn er nogal wat partijen die u graag doen geloven dat zij uw BKR registratie verwijderen. Soms bieden zij u tegen betaling een handleiding aan die overeenkomt met de informatie die u ook op de website vindt. Of zij bieden tegen hoge kosten juridische ondersteuning aan. Wees altijd voorzichtig met deze aanbiedingen!