Lineaire hypotheek afsluiten voor uw woning

De meeste mensen sluiten een hypotheek af om een huis te kopen. Een hypotheek is een vorm van een lening. Het huis dient als onderpand voor deze lening. Er zijn verschillende hypotheekvormen waaruit u kunt kiezen.

Lineaire hypotheek
De lineaire hypotheek bestaat voor een deel uit aflossing en een deel uit rente. Bij deze vorm lost u elke maand hetzelfde bedrag af. Zo wordt uw hypotheekschuld elke maand verlaagd. Doordat de hypotheekschuld lager wordt, neemt ook de rente af. Hierdoor nemen de maandelijkse kosten af.

Een hypotheek afsluiten
Voor het afsluiten van uw lineaire hypotheek toetst de hypotheekverstrekker u. Dit is een wettelijke verplichting. Deze toetsing wordt uitgevoerd bij BKR. De uitslag van de toetsing laat zien welke leningen en kredieten er op uw naam staan. Ook eventuele achterstanden staan vermeld. De hypotheekverstrekker checkt aan de hand van de uitslag van de toetsing of u de financiële lasten van de hypotheek kan dragen. Op basis daarvan bepaalt hij of de hypotheek aan u wordt verstrekt.

U kunt zelf ook uw gegevens opvragen bij BKR. Door zelf al inzicht te hebben in uw registraties bij BKR komt u tijdens het gesprek met de hypotheekverstrekker niet voor verrassingen te staan. Klik hier om uw gegevens op te vragen.

Registratie van hypotheken bij BKR
Een lineaire hypotheek wordt niet geregistreerd bij BKR. Geen enkele vorm van een hypotheek wordt bij BKR geregistreerd. Hypotheken worden wel geregistreerd als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. De registratie van de achterstand wordt aangemaakt nadat u niet heeft kunnen voldoen aan drie maandtermijnen. Wanneer de achterstand is ingehaald, wordt hiervan een melding gemaakt. De registratie blijft vervolgens vijf jaar zichtbaar.

Verandering hypotheekregels 2013
Sinds 2013 zijn de regels omtrent hypotheken veranderd. Voor 2013 waren er meer hypotheekvormen beschikbaar, zoals de spaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek. Sinds de invoer van de nieuwe regels zijn deze vormen niet meer af te sluiten.


De tekst op deze pagina is slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.