Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voert namens de Rijksoverheid de Nationale Hypotheek Garantie, beter bekend onder de afkorting NHG, uit. Zij bevorderen met NHG het woningbehoud in Nederland. U kunt een hypotheek afsluiten met NHG, zo bent u beter beschermd wanneer er iets veranderd in uw leven.

Passende hypotheek
Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u verzekerd van een hypotheek die past bij uw inkomen. De Nationale Hypotheek Garantie wordt namelijk alleen verstrekt onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat u niet een te dure hypotheek afsluit en voldoende inkomen overhoudt voor uw vaste lasten.

Lagere rente
Wanneer u een hypotheek afsluit met NHG, kan de hypotheekverstrekker u vaak een lager rentepercentage aanbieden. De Nationale Hypotheek Garantie garandeert immers dat de hypotheek voldaan wordt. Daarmee loopt ook de verstrekker een minder groot risico. Dit resulteert in een lagere rente over uw hypotheek. Uw maandelijkse kosten vallen hierdoor lager uit.

Woningbehoud
De Nationale Hypotheek Garantie streeft naar woningbehoud. Dit betekent dat zij willen dat u zo lang mogelijk in uw huis kan blijven wonen. Ook als u in een situatie terechtkomt waardoor u uw hypotheek niet meer kunt betalen.  Bijvoorbeeld bij een scheiding, wanneer u arbeidsongeschiktheid raakt of uw baan verliest. Komt u in een dergelijke situatie terecht, dan kijkt NHG met u mee hoe dit opgelost kan worden.

Nationale Hypotheek Garantie en restschuld
Wanneer u uw woning verkoopt met verlies houdt u een restschuld over. Deze restschuld wordt bij BKR geregistreerd. Vervolgens bekijkt de Nationale Hypotheek Garantie of uw restschuld kan worden kwijtgescholden. Als dit het geval is, wordt er een einddatum aan uw registratie bij BKR toegevoegd. Dit betekent dat het geen lopende schuld meer is.


De tekst op deze pagina is slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.