Wat doet BKR zakelijk?

Financiële risico’s beperken
Met onze zakelijke klanten delen wij veel informatie. Bij Stichting BKR is al die informatie veilig en tóch makkelijk toegankelijk. In het acceptatieproces helpen wij onze klanten een verantwoorde afweging te maken. Door meer relevante gegevens met elkaar te delen, wordt die afweging steeds beter.

One-stop-information-shopping
In onze productontwikkeling werken we toe naar een ‘one-stop-information-shopping’ model. Dit levert u meer gemak op en helpt u bij het invullen van de zorgplicht.

Kredietinformatie
Stichting BKR heeft een spilfunctie in de Nederlandse financiële dienstverlening. Zonder toetsing bij Stichting BKR kan er geen kredietacceptatie plaatsvinden. Betrouwbaarheid van onze data én systemen is daarom cruciaal. Vandaar dat wij 24/7 beschikbaar zijn. Bekijk de kredietinformatie-producten.

Fraudepreventie
Minder bekend is dat u ook veel aan Stichting BKR heeft op het gebied van fraudepreventie. BKR VIS bijvoorbeeld informeert het bedrijfsleven en publieke instellingen over de unieke nummers van gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. Bekijk de fraudepreventie-producten.

Compliance
Wet- en regelgeving wordt voor onze klanten steeds strenger. Met Compliance gerelateerde producten en diensten kunnen we u ondersteunen. Zo kunt u in één moeite door ook toetsen op bijvoorbeeld Politiek Prominente Personen (PEP-lijst), het Centraal Insolventieregister (CIR) en het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS). Bekijk de compliance-producten.

Early warning diensten
Onze zakelijke klanten besteden steeds meer aandacht aan het beheerproces. De zorgplicht wordt steeds groter, ook voor consumenten die in de betalingsproblemen komen. Daarom ontwikkelen we steeds meer diensten waarmee u vroegtijdig problemen in kredietportefeuilles kunt signaleren. Onder deze ‘early warning diensten’ vallen bijvoorbeeld BKR Score en BKR Monitoring.

Facilitaire producten
We onderhouden ook de fraudepreventiesystemen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

Vindplaats van Schulden (VPS)
Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk draagt de organisatie al meer dan 50 jaar bij aan een financieel gezonde wereld. Dat doet zij onder andere door het initiëren van maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werkt de stichting samen met ministeries, gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties aan de Vindplaats van Schulden: een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium hulp te bieden bij het oplossen van problematische schulden.