Wie is Stichting BKR zakelijk?

 

 

Als stichting zonder winstoogmerk dragen wij al meer dan 50 jaar bij aan een financieel gezond Nederland. Dit doen wij door het initiëren van maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Wij werken samen met ministeries, gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties aan de Vindplaats van Schulden: een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium hulp te bieden bij het oplossen van problematische schulden.

Voor onze zakelijke klanten maakt Stichting BKR het mogelijk om een verantwoorde afweging te maken als het gaat om het verstrekken van krediet. Dit door kredietgegevens veilig en gemakkelijk toegankelijk te maken. Door gegevens met elkaar te delen kunnen we het besluitproces steeds beter en makkelijker maken. Om dit te bereiken ontwikkelen we verschillende producten en werken we naar een one-stop-information-shoppin’-model.

Stichting BKR geniet een spilfunctie in de Nederlandse financiële dienstverlening. Want zonder toetsing kan er geen kredietacceptatie plaatsvinden. Betrouwbaarheid van onze data én systemen is daarom cruciaal. Vandaar dat wij ook 24/7 beschikbaar zijn.

Het is minder bekend dat Stichting BKR ook actief is op het gebied van fraudepreventie. Zo informeren wij het bedrijfsleven en publieke instellingen over de unieke nummers van gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. We onderhouden ook de fraudepreventiesystemen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

Ook zetten wij ons in op het gebied van compliance. De wet- en regelgeving wordt namelijk steeds strenger. Via onze compliance-producten en diensten  ondersteunen wij onze klanten om hier aan te voldoen.
Onze zakelijke klanten besteden steeds meer aandacht aan het beheerproces. De zorgplicht wordt steeds groter, ook voor consumenten die in de betalingsproblemen komen. Daarom ontwikkelen we steeds meer diensten waarmee u vroegtijdig problemen in kredietportefeuilles kunt signaleren.