Nieuwsbrief Stichting BKR Vroegsignalering 2019

 

  

Vindplaats van Schulden ontwikkelt zich door
Lees in het interview met Patrick Sinderdinck, Productmanager, hoe Vindplaats van Schulden nog gebruikersvriendelijker wordt
Klik hier

Vroegsignalering

Draaiboek voor een maatschappelijke business case
Deze rapportage van Schouders Eronder geeft een ‘model voor een maatschappelijke businesscase vroegsignalering’ waarmee gemeenten geholpen worden met het leggen van een solide basis onder vroegsignalering op basis van betalingsachterstanden. Het draaiboek geeft een praktische aanpak waarmee de gemeente, deelnemende schuldeisers en maatschappelijke partners samen het abstracte voordeel ‘het loont’ uiteenrafelen door onderliggende aannames expliciet te maken, en investeringen en effecten concreet te benoemen. De voorbeelden en formats in de bijlage helpen daarbij.
Klik hier

Wetswijziging geeft meer mogelijkheden voor vroegsignalering
Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaal-achterstanden op vaste lasten. Bij deze vroegsignalering van schulden biedt de gemeente hulp aan voordat mensen zelf aan de bel trekken. Er is een wetswijziging in voorbereiding die gemeenten expliciet toestaat om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen.
Klik hier

Uit het nieuws

Eigenlijk is het te gek voor woorden hoe makkelijk het is om in de schulden te raken
Sarita Sylveste (docent zorg en welzijn) over schuldproblematiek
Klik hier

Kredietbarometer BKR
In de kredietbarometer van BKR staat dit kwartaal dat het aantal mensen met betalingsachterstanden opnieuw is gedaald in 2018.

Over heel 2018 had 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. Licht minder dan de 6,6% in 2017.
Klik hier

De helft van Nederland snapt helemaal niks van geld
Wel keihard werken, maar niet kunnen rondkomen. Een prima salaris verdienen en toch aan het einde van iedere maand voedsel uit blik eten. Waarom is het zo lastig om verstandig met geld om te gaan?
Klik hier

Zzp'ers hebben van alle werkenden de grootste kans op armoede
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben onder werkenden de grootste kans op een inkomen onder de lage-inkomensgrens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zzp'ers lopen een groter risico dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp'ers). Ook in deeltijd werken hangt samen met het risico op armoede. Hoe minder uren de standaard werkweek telt, hoe groter het risico op armoede, signaleert het CBS op basis van cijfers over 2017.
Klik hier