Interview in magazine van Publiek Denken over belang vroegsignalering schulden

Vindplaats van Schulden (VPS), het initiatief van BKR waarmee proactief inwoners met problematische betalingsachterstanden kunnen worden opgespoord en worden geholpen krijgt steeds meer bekendheid, zowel binnen gemeenten als daarbuiten. Onlangs verscheen er in het magazine van Publiek Denken, een netwerkplatform voor professionals werkzaam in de publieke sector, een interview met Patrick Sinderdinck, productmanger VPS, over het belang van vroegsignalering en hoe BKR daar haar steentje aan bijdraagt.


Kantelpunt in huishouden is snel bereikt
Bij problematische schulden gaat het niet over een keertje te laat betalen, maar over betalingsachterstanden die snel oplopen bij verschillende partijen tegelijk. Op dit moment heeft ongeveer 10% van de Nederlanders te maken met problematische schulden. Patrick Sinderdinck in Publiek Denken: “Het kantelpunt in een huishouden is snel bereikt. Er kunnen heel snel schulden ontstaan, denk aan een scheiding, werkeloosheid of bij langdurige of ernstige ziekte. Als de schuld zo hoog is opgelopen, zien mensen vaak geen uitweg meer. Dit kunnen we voorkomen door hulp aan te bieden bij beginnende betalingsachterstanden.”

Vroegsignalering hoog op de politieke agenda
Het vroegtijdig signaleren kan veel sociale problemen voorkomen en bespaart de maatschappij veel geld. Op dit moment zijn de maatschappelijk kosten van problematische schulden 11 miljard euro per jaar. Het is dus goed dat vroegsignalisering hoog op de politieke agenda staat, vindt Patrick Sinderdinck. De Wet gemeentelijk schuldhulpverlening legt de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening bij gemeenten. Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, kondigde onlangs aan de komende drie jaar 80 miljoen euro vrij te maken voor een nieuwe aanpak van schulden.

VPS helpt proactief actie te ondernemen
Met Vindplaats van Schulden faciliteert BKR gemeenten en andere partijen als woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en de gemeentelijke belastingdienst met het in kaart brengen van gezinnen met een problematische betalingsachterstand door data te delen in een beveiligd datasysteem. “Zodra er voor een huishouden een indicatie van schuldenproblematiek is, gaat er een alarmbelletje rinkelen”, vertelt Patrick Sinderdinck in het interview. “De gemeente gaat dan samen met hulpverlening op pad om te kijken wat er aan de hand is. Dankzij de input uit Vindplaats van Schulden kunnen ze dat proactief doen, dus zonder hulpvraag.”

Gezamenlijke aanpak draagt bij aan een financieel gezonde maatschappij
Op dit moment nemen 11 gemeenten deel aan VPS en dat worden er steeds meer. Een goede ontwikkeling om gezamenlijk tot een aanpak van de schuldenproblematiek te komen en bij te dragen aan een financieel gezonde maatschappij.

Klik hier om het interview met Patrick Sinderdinck te lezen.