Pilotperiode nieuwe webservice BKR VIS binnenkort van start

Met BKR VIS kan een organisatie de geldigheid van Nederlandse en buitenlandse identiteits- en reisdocumenten controleren. In de vorige nieuwsbrief kondigde BKR aan dat zij bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe webservice voor deze dienst. Met de nieuwe webservice worden functionele én technische verbeteringen aangebracht die beter aansluiten op de huidige marktvraag en markttechnologie. Een geselecteerde groep BKR-klanten gaat de webservice in Q3 testen en naar verwachting wordt de dienst in het laatste kwartaal van dit jaar breed uitgerold.

Voorbereiding in laatste fase
Naar aanleiding van onze eerdere oproep voor early adopters hebben we een representatieve groep klanten kunnen selecteren die het nieuwe product binnenkort gaat testen, vertelt Falk-Jan Hurenkamp, productmanager VIS. “We zijn bezig met de laatste security-testen zodat we aan alle voorwaarden op het gebied van veiligheid voldoen, want dat is uiteraard essentieel. Ook de afronding van de documentatie bevindt zich in de laatste fase. Over een paar weken verwachten we dat we alle pilotklanten de documentatie kunnen toesturen zodat zij de aansluiting op de webservice kunnen realiseren.” Zodra een pilotklant zich heeft aangesloten start BKR met het monitoren van de webservice. Eind september gaat BKR persoonlijk met alle pilotklanten in gesprek om feedback op te halen. Falk-Jan Hurenkamp: “We bekijken dan welke verbeteringen nodig zijn om de webservice te optimaliseren en definitief te maken. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van dit jaar alle VIS-klanten van de vernieuwde BKR VIS service gebruik kunnen gaan maken.”

Ook fraude indicator ‘eerder toesten’ wordt onderdeel van pilot
Niet alleen de technische verbetering -  het dataverkeer en de koppeling gaat in de nieuwe situatie over het internet – wordt getoetst, ook de fraude indicator ‘eerder toetsen’ wordt meegenomen in de pilot. Met deze nieuwe functie kan een organisatie zien of een identiteitsdocument al eerder (de afgelopen drie weken) getoetst is. Falk-Jan Hurenkamp: “Deze fraude indicator is een waardevolle aanvulling op de bestaande dienst omdat het een indicatie kan zijn dat je als organisatie te maken hebt met frauduleus handelen, zelfs als BKR VIS aangeeft dat het een geldig document betreft.”

Consument betrekken bij geldigheidscontrole
Inmiddels is BKR ook gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een dienst waarbij de consument betrokken wordt bij de geldigheidscontrole van zijn identiteitsdocument. “De consument ‘in control’ is het uitgangspunt van de AVG en de ontwikkeling van deze nieuwe dienst sluit daar uitstekend bij aan. Het is nog te vroeg om in detail te treden omdat we nog in een oriënterende fase zitten, maar ik verwacht hier eind van het jaar meer over te kunnen vertellen”, zegt Falk-Jan Hurenkamp.

Naar het volgende artikel