Nieuw artikel in Algemeen Reglement helpt intermediair om beter aan zijn zorgplicht te voldoen

Bij de kredietverlener bestond al lange tijd de wens om BKR- toetsuitslagen te delen met de intermediair. Tot voor kort bood het Algemeen Reglement de kredietverlener niet de mogelijkheid om deze informatie met de intermediair te delen, terwijl deze in bepaalde situaties juist behoefte heeft aan inzicht in de financiële gegevens van de consument om invulling te geven aan zijn zorgplicht. Daar moest een oplossing voor komen vond BKR.


Onnodig ingewikkelde situaties
In het Algemeen Reglement stond beschreven dat kredietverleners de kredietgegevens van consumenten niet mochten delen met derden, dus ook niet met de onafhankelijke intermediair. “Dat leidde vaak tot onnodig ingewikkelde situaties”, zegt Gert-Jaap Mooij, productmanger CKI. “Als op basis van de toetsuitslag een krediet werd afgewezen, dan moest de tussenpersoon dit namens de kredietverstrekker aan de consument meedelen. Hierbij kon hij de consument niet vertellen wat de inhoudelijke reden was, omdat hij geen inzicht had in de toetsuitslag.”

Nieuw artikel Algemeen Reglement biedt oplossing
Om hier verandering in te brengen is BKR met de koepelvertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Banken (VNB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) in gesprek gegaan. Samen zijn zij tot een structurele en pragmatische oplossing gekomen die inmiddels geborgd is in een nieuw artikel in het Algemeen Reglement. Gert-Jaap Mooij: “De kern van het nieuwe artikel is dat de kredietverstrekker een toetsuitslag mag delen met een intermediair in situaties waarin deze de toetsuitslag nodig heeft om invulling te geven aan zijn zorgplicht richting de consument. De kredietverstrekker bepaalt of dit het geval is en onder welke voorwaarden de uitslag gedeeld wordt. Met deze nieuwe afspraken kan de intermediair dus geen toetsuitslag opeisen, maar wordt hij wel in de gelegenheid gesteld beter te voldoen aan zijn wettelijke zorgplicht.”

Naar het volgende artikel