Nieuwsbrief september 2018

 

  


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Introductie AVG bij BKR goed verlopen
Goede voorbereiding is het halve werk
Lees meer over de introductie

Pilotperiode nieuwe webservice BKR VIS binnenkort van start
Nog laatste security-testen en afronding documentatie voordat aansluiting van de pilotklanten op de webservice kan beginnen.
Lees meer over de pilot

Snel online inzage in gegevens met nieuwe diensten van BKR
De consument kan nu een jaar lang en te allen tijde zijn gegevens inzien en heeft hierbij de keuze uit drie diensten.
Welke diensten zijn dit?

BKR neemt initiatief tot verzamelen jurisprudentie
Met een speciale mailbox en een plek in het zakelijk portaal
Hoe is deze ingericht?

Nieuw artikel in Algemeen Reglement helpt intermediair om beter aan zijn zorgplicht te voldoen
In samenwerking met de VNB en VFN tot een structurele en pragmatische oplossing gekomen
Hoe ziet deze oplossing eruit?

‘Know your customer’ diensten BKR onder de loep genomen en AVG-proof gemaakt
Wat was er nog nodig om deze diensten te laten voldoen aan de strenge eisen van de AVG?
Lees er hier meer over

Zakelijk Portaal door vernieuwingsslag klaar voor de toekomst
Toekomstige wensen en behoeften van onze deelnemers staan centraal.
Hoe is dit gegaan?

Interview in magazine van Publiek Denken over belang vroegsignalering schulden
De productmanager VPS over hoe BKR haar steentje bijdraagt
Bekijk het hier