Stop online identiteitsfraude

Beperk uw financiële risico’s

Heeft uw organisatie regelmatig te maken met personen die u online wilt identificeren? Hoe checkt u op afstand adequaat of iemand diegene is waarvoor hij of zij zich uitgeeft? De nieuwste technieken helpen u voortaan om uw financiële risico’s te beperken en identiteitsfraude tegen te gaan.

Modernste controlemechanismen
Online controle van kopieën van reisdocumenten is niet eenvoudig. Daarvoor kunt u het beste gebruikmaken van de modernste technieken. Het goede nieuws is dat die er wel degelijk zijn. Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen kunt u voortaan op afstand beoordelen met BKR Online IDcontrole. Hiermee voorkomt u mogelijk frauduleuze handelingen en beperkt u de financiële risico’s voor uw organisatie. Bovendien zijn de herkende en gecontroleerde gegevens direct beschikbaar, zodat u uw proces efficiënter en gebruikersvriendelijker maakt.

Verschillende checks
De nieuwste techniek herkent, valideert, controleert, toetst én checkt de documentgegevens online. Voor herkenning gebruikt BKR Online IDcontrole de data uit de zogeheten Machine Readable Zone en andere persoonsgegevens. Validatie en controle vindt plaats door verschillende documentgegevens te vergelijken en door toepassing van diverse berekeningsmethoden.

Geldigheid
Ook van een ongeldig document kunnen alle gegevens kloppen. Dat is een valkuil. Maar om te voorkomen dat iemand zich met een ongeldig document probeert te identificeren, voorziet BKR Online IDcontrole ook in een toetsing in BKR VIS.

Privacy-proof
Zondermeer kopietjes van identiteitsbewijzen maken, is tegenwoordig niet meer in overeenstemming met de privacywetgeving. Het onnodig opslaan van privacygevoelige gegevens doet uw organisatie dan ook waarschijnlijk liever niet. BKR Online IDcontrole voorziet ook hierin. De software maakt bijzondere persoonsgegevens, als pasfoto en BSN direct onleesbaar.

Actueel acceptatieproces
BKR Online IDcontrole is vooral behulpzaam bij uw acceptatieproces. U wilt zeker weten wie er ‘aan de andere kant van de lijn zit’ om zo mogelijk frauduleuze handelingen te voorkomen en uw financiële risico’s te beperken. Door de modernste online toetsingstechnieken toe te passen kunt u een hoge graad van beveiliging en privacy realiseren. En de snelle verwerkingstijd is daarbij natuurlijk meegenomen.

Kenmerken BKR Online IDcontrole

  • Automatische online controle op juistheid én geldigheid van reisdocumenten
  • Herkende en gevalideerde gegevens direct beschikbaar voor verdere verwerking in uw proces
  • Naadloze integratie met uw website of met uw systeem
  • Betrouwbare performance met een beschikbaarheid van 24/7
  • Snelle verwerkingstijd;
  • Hoge graad van beveiliging en privacy, zoals u van BKR gewend bent
  • Cbp-proof

Voor meer informatie raadpleegt u uw Accountmanager of ons Klantcontactcentrum 088 – 150 26 00.