Iedereen overal online

Ga er bewust mee om

In Nederland zijn we steeds vaker en langer online. Op het werk, op school, thuis of onderweg. Met onze telefoon, tablet of computer. Ergens weten we wel dat hier risico’s aan verbonden zijn, maar denken we daar wel voldoende over na? Alert Online is een initiatief dat voor meer bewustwording gaat zorgen.

Misbruik loert
Onze samenleving is in grote mate afhankelijk geworden van ICT en internet. Dit intensieve gebruik zorgt voor bedrijvigheid, nieuwe producten, diensten en het aanboren van markten. Consumenten en bedrijven profiteren hiervan. Maar, tegelijkertijd maakt dit ons kwetsbaar voor misbruik en uitval. Identiteitsfraude, om maar een voorbeeld te noemen, neemt hand over hand toe.

Digitaal verantwoord ondernemen
Betrouwbaarheid en continuïteit van de eigen ICT-voorzieningen is cruciaal. Van hapering tot cybercriminaliteit, het kan het verschil maken tussen groei en winst of verlies en stagnatie. En in het slechtste geval tot aan faillissement toe. Daarom is cybersecurity een belangrijk onderwerp voor het bedrijfsleven. Het thema van Alert Online dit jaar richt zich dan ook op  “digitaal verantwoord ondernemen”.

Bewustzijnscampagne Alert Online
De campagne Alert Online is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. De doelstelling is om de kennis over online veiligheid te vergroten en daar naar handelen te stimuleren. Bij jong en oud en van werkvloer tot boardroom.

Rol BKR
Zoals u van ons weet, hecht BKR grote waarde aan bescherming van de privacy, het voorkomen van datalekken en het bestrijden van identiteitsfraude. In onze vorige nieuwsbrief besteedden we daarom al aandacht aan de wet meldplicht datalekken. Vanuit deze optiek attenderen we u nu ook graag op het initiatief Alert Online. BKR vervult binnen het initiatief de rol van partner.

Ook meedoen?
De landelijke bewustzijnscampagne vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Tijdens de campagne slaat Nederland de handen ineen om werknemers, bedrijven, hun klanten én het algemene publiek bewuster veiliger online te laten zijn. Meer weten of beter nog meedoen? Bekijk de informatie op www.alertonline.nl.

Andere interessante links:

Naar het volgende artikel