Project Vroeg Eropaf! werpt vruchten af

Sinds vorig jaar werkt BKR mee aan het project Vroeg Eropaf! Mensen met schulden worden proactief benaderd om zo samen te werken aan een oplossing. Het project is een initiatief van verschillende Amsterdamse partijen. Jeroen Rous, adviseur wonen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, is nauw betrokken bij het project. We spreken hem over de voordelen van vroegsignalering.

Wat is het doel van Vroeg Eropaf?
‘Voorkomen dat mensen die schulden hebben nog dieper in de schulden komen, dat is het doel van Vroeg Eropaf! Om dat te bereiken werken de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de maatschappelijke dienstverlening intensief samen. We zorgen ervoor dat we al in een vroeg stadium weten dat iemand problemen heeft en komen dan in actie.’

Hoe signaleer je dat iemand problemen heeft?
‘Een huurachterstand is een goede indicator. Bij een betalingsachterstand, gaat de corporatie in gesprek met de huurder. Lukt dat niet, dan gaat een maatschappelijk werker er letterlijk vroeg op af. Hij praat met de huurder om hem te bewegen om te betalen maar ook om te kijken wat er nodig is: schuldhulpverlening, een budgetcoach ...’

Welke indicatoren zijn er nog meer?
‘Naast huurachterstanden werken wij met meldingen van zorgverzekeraars, de energiebedrijven en de Amsterdamse belastingdienst. Als mensen hun zorgpremie of energierekening niet betalen kan dat grote problemen opleveren. Alleen al van de zorgverzekeraar ontvangen we maandelijks ruim 1.000 meldingen van mensen die een achterstand hebben.’

Bezoek je iedereen die een achterstand heeft?
‘Nee, je kunt ze onmogelijk allemaal bezoeken. Daarom hebben wij BKR ingeschakeld. Wij sturen een bestand naar hen op en vragen: wie heeft het dringendst onze hulp nodig? Wij krijgen het bestand gerangschikt terug. Wát er speelt bij de mensen, weten we niet, maar we weten wel bij wie we het hardst nodig zijn.’

Het project is nu een jaar bezig. Wat heeft het opgeleverd?
‘Op de eerste plaats heel veel tevreden mensen! Wij bieden mensen hulp in plaats van ze te straffen. Uit de reacties blijkt dat mensen ook echt op deze hulp zitten te wachten. Dat staat overigens haaks op de heersende gedachte dat je iemand alleen kunt helpen als hij zelf aan de bel trekt.’

Jullie proactieve aanpak werkt dus? Kun je concrete resultaten met ons delen?
‘Ja. Mensen zijn blij dat wij hen helpen juist als het nog niet te laat is. En de investering rendeert. Uit onderzoek blijkt dat elke geïnvesteerde euro er twee oplevert. Bovendien zijn er veel minder uithuiszettingen. Dat is niet alleen prettig voor de huurder, maar ook voor de corporaties. Een traject bij Vroeg Eropaf! kost de gemeente en de corporaties 650 euro, terwijl je voor een ontruiming al gauw 5000 tot 6000 euro betaalt. Maar laat ik voorop stellen dat de financiële kant niet het belangrijkste is. Waar het ons om gaat, is dat de klant geholpen is. Dat is onze maatschappelijke taak!

Kom naar het Kredietevent op 10 juni
Op 10 juni organiseert Euroforum het Kredietevent. BKR organiseert tijdens het event twee rondetafelsessies over vroegsignalering en Vroeg Eropaf! Gespreksleiders zijn Jeroen Rous,adviseur wonen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Peter Hofman, manager Operations BKR. Meer weten of inschrijven? Ga naar www.euroforum.nl/financieel/kredietbeheer-event.

Naar het volgende artikel