Position paper private lease

Private lease, het leasen van een auto door een particulier, is in opkomst en wint snel aan populariteit. Deze ontwikkeling is voor BKR aanleiding om aandacht te vragen voor de bescherming van consumenten. Consumenten gaan bij private lease immers een langlopende financiële verplichting aan met significante financiële consequenties.

Wij pleiten ervoor om álle private lease-contracten te delen via het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR. Op dit moment is dat niet het geval; slechts een deel van de aanbieders van private lease-producten is kredietaanbieder (volgens de Wft) en aangesloten bij BKR.

Bescherming van consument én aanbieder
Verplichte registratie voor iedereen, heeft twee voordelen. Op de eerste plaats beschermt het consumenten tegen overkreditering en problematische schulden. Daarnaast is het ook waardevol voor de private lease-aanbieders zelf.  

Meer lezen?
Een nadere toelichting op onze visie is verwoord in een position paper.

Naar het volgende artikel