Stabilisatie betalingsachterstanden op leningen

BKR Kredietbarometer januari 2016


Het afgelopen halfjaar bleef het aantal mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening min of meer gelijk. In totaal zijn er nu nog 777.788 mensen met een betalingsachterstand op een lening.

“De afgelopen jaren stegen de betalingsachterstanden op leningen alleen maar. Deze stabilisatie is dus relatief goed nieuws. Uiteraard vooral voor de consument, maar ook voor kredietverstrekkers en de maatschappij als geheel.” – Peter van den Bosch

BKR Kredietbarometer

Redelijk uniek
De stabiliserende betalingsachterstanden bij BKR zijn redelijk uniek. Uit onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij de fiscus, een huurachterstand of betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en energieleveranciers toeneemt.

Blinde vlek
Juist deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk. Het ontbreken van deze informatie zorgt voor een blinde vlek. Adequate informatie betekent meer inzicht, eerder hulp en uiteindelijk minder betalingsproblemen.

Society Trusted Data
BKR stelt wel duidelijke eisen aan het verzamelen van data.

“De consument is eigenaar van zijn gegevens. Dat betekent dat hij inzicht in de vastgelegde data moet hebben en de gegevens feitelijk moeten zijn. Alleen zo ben je transparant en kan de consument nagaan of zijn gegevens kloppen. Ook moet het voor de consument duidelijk zijn waar zijn gegevens vandaan komen en waarvoor ze worden gebruikt. Wij noemen dat Society Trusted Data. Bij BKR plukken we dus geen gegevens van internet of van sociale media.” – Peter van den Bosch

Lees het hele persbericht hier.

Naar de inhoudsopgave.