Consumentenorganisatie pleit voor registratie studieschuld

Ook studentenvakbond noemt registratie goede zaak


Naast veel andere partijen, pleitte ook consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis deze maand voor registratie van studieschulden bij BKR. Het draagvlak neemt door deze belangrijke mening alleen maar toe. Eerder gaven onder andere de NVB, de VFN, het Nibud en de AFM al aan voorstander van registratie van studieschulden te zijn.

Buiten beeld
Omdat studieleningen nu niet inzichtelijk zijn, blijven deze bij een hypotheekaanvraag nog steeds vaak buiten beeld. Bijna 40% van de afgestudeerden verzwijgt deze financiële verplichting bij de hypotheekaanvraag. Hierdoor kunnen starters een duurder huis kopen dan eigenlijk bij hun inkomen en uitgaven past. Vereniging Eigen Huis ziet dat daardoor veel mensen in de problemen komen.

Voorkom problemen
Mede door de invoering van het nieuwe leenstelsel lopen de studieschulden de komende jaren verder op. Het niet meewegen hiervan bij de hypotheekaanvraag gaat dus voor steeds grotere financiële problemen zorgen bij aankomende generaties. Vereniging Eigen Huis vindt het daarom belangrijk dat een geldverstrekker of een hypotheekadviseur de mogelijkheid heeft om het bestaan van een dergelijke financiële verplichting objectief vast te stellen.

Normale zaak
Klaarblijkelijk is de politiek in Nederland nog huiverig om de voordelen van registratie in ogenschouw te nemen. In andere landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en in Scandinavië worden studieschulden wel centraal geregistreerd. Ook de studenten vakbond Lsvb liet naar aanleiding van de berichtgeving weten registratie een goede zaak te vinden. En een peiling in De Telegraaf maakte het draagvlak onder de lezers duidelijk: 65% geeft aan registratie van studieschulden bij BKR een goed idee te vinden.     


Telegraaf peiling registratie studieschulden
Naar het volgende artikel.