BKR behaalt ook ISO 27001 certificering

Nieuwe certificering naast 3600N


Informatiebeveiliging en privacy. Daar zet BKR zich al sinds jaar en dag voor in. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om te voldoen aan de hoogste eisen op dit gebied. En met succes. In januari 2016 ontving BKR ook de gewenste ISO 27001-certificering.

Internationale standaard
ISO certificeringNet als onze zakelijke klanten en consumenten vinden wij het belangrijk dat de informatie die bij BKR is vastgelegd goed wordt beschermd. ISO 27001 is een internationale standaard waarin de eisen voor een informatiebeveiligings-en beheerssysteem zijn gedefinieerd. Dit systeem helpt BKR verder bij het beheren en beveiligen van waardevolle informatie en biedt zekerheid aan alle betrokken partijen.

Nieuw hoofdstuk
BKR beheert al meer dan 50 jaar privacygevoelige informatie op een veilige manier. Zo voldoen we al jaren aan de 3600N norm. Eveneens een prestigieuze certificering die aangeeft in hoeverre een organisatie voldoet aan de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Het behalen van de ISO 27001-certificering voegt daar een nieuw hoofdstuk met bredere kwaliteitseisen en -waarborgen aan toe.

Veranderende risico’s
Technologische ontwikkelingen, het nastreven van transparantie (denk aan mijnBKR), reorganisaties en cybercrime. Het vraagt van organisaties extra inspanningen om de kwaliteit van hun informatiebeveiliging op niveau te houden. Met stilstand dreigt ook hier achteruitgang. Het aantal organisaties met een ISO 27001-certificaat beperkt zich nu nog tot ruim 337 in Nederland.

Logisch basisniveau
In de toekomst neemt dit ongetwijfeld toe en zal de ISO 27001-certificering een logisch basisniveau gaan vormen. Met name in sectoren waar de beveiliging van gegevens en informatie van het grootste belang is, zoals in de financiële sector, de gezondheidssector, de openbare sector en de IT-sector. Hier biedt de certificering zekerheid aan alle betrokken partijen, met name de klanten.

Naar het volgende artikel.